ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse politieke partijen zijn het niet met elkaar eens over de plaats waar de nieuwe voetbalkooi in Alblasserdam moet komen. Dat bleek deze week tijdens een commissievergadering op het gemeentehuis. Het CDA vindt dat het college van burgemeester en wethouders de kooi niet bij de Wilde Woutstraat moet plaatsen. “Zet ‘m dan bij het Zuiderstek of bij de Alblasserwerf neer, want op de beoogde locatie wonen voornamelijk oude van dagen,” aldus Arie van ’t Zelfde namens het CDA.

De oude voetbalkooi aan het Van Nesplantsoen werd in het jaar 2000 opgericht. De jaren daarna leidde dit tot klachten van een aantal buurtbewoners over onder meer geluidsoverlast. Één bewoner zocht uit hoe het gebied planologisch in elkaar stak en kwam er achter dat de voetbalkooi niet in overeenstemming was met het bestemmingsplan. Nadat hiertegen bezwaar was aangetekend, brak een juridische strijd los. Op 16 maart van dit jaar besloot de Raad van State dat het bestemmingsplan uit 2009 moest worden vernietigd. Concreet houdt dit in dat het oude bestemmingsplan uit 1952 weer in werking treedt en op basis daarvan is het niet mogelijk om op deze locatie een voetbalkooi te plaatsen. Daarom zag het college van burgemeester en wethouders zich genoodzaakt, de kooi weg te laten halen. Omdat de gemeente toch een goede speelvoorziening wil aanbieden in het centrum is het oog gevallen op de locatie in de Wilde Woutstraat. In het daar gelegen speeltuintje werd weinig gespeeld en er is volgens het college voldoende ruimte voor een kooi.

50 bezwaren
Bewoners van de Nedersassen werden bij het horen van deze plannen niet vrolijk. “Inmiddels hebben vijftig mensen bezwaar gemaakt. Ook een aantal ondernemers uit het Makado is tegen. Wij vinden dat je geen overlast moet creëren op een plaats, waar na jaren de overlast iets is afgenomen. Er zitten hier geen cliënten, maar alleen oude van dagen,” aldus één van de buurtbewoners tijdens de vergadering.

Beter dan drank en drugs
Orhan Yilmaz van de PvdA vindt dat het argument ‘overlast’ niet opweegt tegen het plezier dat kinderen aan de kooi kunnen beleven. “Ook bij de moskee zijn heel veel klachten, maar er zijn ook heel veel kinderen die plezier hebben. Het is nuttig en de kinderen zijn goed bezig. Ik heb liever dat ze daar hard schoppen dan dat ze alcohol gaan drinken of drugs gaan gebruiken. Laat die kooi dus maar komen.”

Conflicterende belangen
Ook de SGP vindt dat de kooi er moet komen. “Je hebt het hier over conflicterende belangen waarbij de jeugd wordt bediend en de omwonenden overlast hebben of denken te hebben. Het is aan het college om een afweging te maken en aan de commissie om dit te controleren. Wat ons betreft is de locatie, voor zover mogelijk, goed gekozen,” aldus SGP-er Jan-Willem de Leeuw.

‘Tjongejongejonge’
De ChristenUnie kon zich wel vinden in het voorstel en ook de D66 vond het een goed idee. Wel maakte Ramon Pardo, fractievoorzitter van de D66 een opmerking over de bewoording van de raadsinformatiebrief. “Als je de brief leest, lijkt het net of inwoners geen kans hebben om de plannen tegen te houden.” Wethouder Cardon wimpelde dit commentaar af met: “Tjongejongejonge, meneer Pardo legt dat weer op zijn manier uit. Hij legt er altijd een accent in. Ik wou dat hij hier een poosje zat. Inwoners kunnen gewoon bezwaar maken en ik wacht af wat de beroepscommissie er over te vertellen heeft.”

Tolerant
De VVD en het CDA waren minder positief over de plannen. “Mijn fractie vindt de locatie niet echt gelukkig gekozen. Het trekt jongeren aan en dat zal in een buurt waar vooral ouderen wonen worden gezien als overlast. Het lijkt ons beter om de kooi op de Alblasserwerf of bij het Zuiderstek te zetten. Het duurt bij de laatste optie toch nog minimaal twee tot drie jaar voordat daar iets staat,” aldus Van ’t Zelfde namens het CDA. Stavros Barzes vond ook de locatie niet heel geschikt. “Er komen, omdat er veel ouderen in de wijk wonen, mensen uit andere wijken naar de kooi. Het is een feit dat bewoners uit eigen wijk, hun medebewoners eerder tolereren. Zet hem dus neer, waar de jongeren wonen.”

Geen goede locaties
Wethouder Cardon meent dat zowel de Alblasserwerf als het Zuiderstek geen goede locaties zijn. “In een gesprek met de bewoners rondom de oude kooi hebben we het over de Alblasserwerf gehaald en gaven zij aan dat dit geen goede locatie is, omdat dan de kleine kinderen een drukke weg moeten oversteken. Ook het Zuiderstek is geen goede optie, want het is een dure kooi die nog even mee moet.”

Voorlopig wacht het college op de uitkomst die van de bezwarencommissie. Dan zal blijken of de bezwaren die de bewoners hebben gemaakt, gegrond zijn en dat de kooi dus op een andere plek moet komen.

Oude hekwerk gaat naar Gruttostraat
De oude hekwerken van de kooi uit het Van Nesplantsoen, worden hergebruikt bij de aanpassingen aan het trapveldje in de Gruttostraat. Hier zal het hek dienen als afscheiding en dus niet als kooi. Het hekwerk kan niet worden hergebruikt bij de Wilde Woutstraat, omdat dit teveel geluidsoverlast zal geven. Het nieuwe hekwerk, zal geluidsarm zijn. De totale kosten voor de bouw van de nieuwe kooi zijn 19.000 euro exclusief btw.