ALBLASSERDAM – Het comité Alblasserdam/Nieuw-Lekkerland van Kom Over En Help houdt zaterdag 8 oktober een kledinginzameling in Alblasserdam. Voor informatie kunt u terecht bij L. Janse, 078 6918984. Verder werd de afgelopen maand de jaarlijkse collectes weer gehouden in Alblasserdam en in Nieuw-Lekkerland. De opbrengst in Alblasserdam bedroeg € 4.493,72. Dit is 15% meer dan vorig jaar. In Nieuw-Lekkerland bedroeg de opbrengst € 2.182,21. Deze opbrengst lag ruim 6% boven de opbrengst van vorig jaar.

Gezien de acties voor de nood in Afrika en de economische ontwikkelingen is het comité zeer dankbaar voor dit mooie resultaat. Het comité Alblasserdam van Kom Over En Help brengt geld bijeen voor het kindertehuis “Shelter of the Good Shepherd” in de stad Makeevka in de Oekraïne. Het betreft een opvangtehuis voor straatkinderen, weeskinderen en voor kinderen waarvan de ouders niet meer voor hen willen of kunnen zorgen.

In dit tehuis krijgen deze kinderen naast dagelijks onderwijs ook onderwijs uit het Woord van God.  Dit kindertehuis krijgt van de regering in  Oekraïne geen geld en leeft dus van financiële hulp. De resultaten van dit ‘werk van barmhartigheid’ zijn bemoedigend en het is van grote betekenis dat deze ongelukkige kinderen in het kindertehuis “De Goede Herder” veel liefde en aandacht krijgen.