ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam nodigt haar inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers uit voor een gesprek over de bestuurlijke toekomst van het dorp. Dit gebeurt op 20 september vanaf 19.30 uur in Landvast. (zaal is open vanaf 19.15 uur). Dit gesprek is bedoeld om van de deelnemers te horen welke ideeën zij hebben over de toekomst van Alblasserdam en wat zij belangrijk vinden in de samenleving. De gemeenteraad wil de uitkomsten van deze gesprekken gebruiken om hun eigen ideeën over de bestuurlijke toekomst te vormen.

Positie Alblasserdam
In de discussie over de bestuurlijke toekomst zoekt de gemeenteraad antwoord op de vraag hoe de positie van Alblasserdam sterk kan blijven en verstrekt kan worden om de belangen van de inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen zo goed mogelijk te kunnen behartigen. De bestuurlijke organisatie van de gemeente en de samenwerkingsrelatie met andere gemeenten of regio’s kunnen hiervoor mogelijke oplossingen bieden.

Scenario’s
De raad heeft in april 2011 vijf scenario’s gepresenteerd: ‘Alblasserdam blijft zoals het is’, ‘Alblasserdam: bestuurlijk zelfstandig met ambtelijke regie’, ‘Alblasserdam in de Alblasserwaard’, ‘Drechtsteden-Noord’ en ‘Alblasserdam als onderdeel van Drechtstad’. Ook is er een afwegingskader met criteria waarmee de voor- en nadelen van de scenario’s kunnen worden afgewogen.

Programma van de avond
De avond start om 19.30 uur met een korte presentatie van burgemeester Blase. Hij vertelt over het belang van deze discussie, wat de gemeenteraad tot nu toe heeft gedaan en welke informatie dat heeft opgeleverd. Daarna worden de deelnemers in groepen ingedeeld en gaan zij onder leiding van de raadsleden in gesprek.

In die gesprekken zullen vragen aan de orde komen als:
–         op welke manier voelt u zich verbonden met Alblasserdam?
–         vindt u de gemeente toegankelijk?
–         heeft de gemeente voldoende aandacht voor uw wijk/onderneming/instelling?
–         heeft u extra geld over voor een bepaald scenario?
–         gaat de gemeente volgens u goed met uw belastinggeld om?

In het gesprek kunnen de deelnemers vertellen welk scenario het dichtst bij hun ideeën komt.
Aan het eind van de avond zullen alle fractievoorzitters alvast een eerste reactie geven op wat ze die avond hebben gehoord. De avond sluit om 22.30 uur.

Politiek debat
Het politieke debat volgt medio oktober. Dan geven de politieke partijen aan hoe zij denken over de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam; ook zullen zij hier vertellen welke invloed de gesprekken van 20 september op hun opvattingen hebben gehad.