ALBLASSERDAM – Bewoners langs de dijk, die bezwaar maken tegen het nieuwe bestemmingsplan van Mercon Kloos, kunnen beter eieren voor hun geld kiezen. Dat blijkt uit een onderzoek dat deze week werd gepresenteerd op het gemeentehuis in Alblasserdam. Op het braakliggend terrein aan de West-Kinderdijk in Alblasserdam mag nu namelijk volgens het huidige bestemmingsplan bedrijfsontwikkeling plaatsvinden. En dat zou volgens onderzoek van Juul Buiting, beleidsmedewerker verkeer en vervoer bij de gemeente Dordrecht, in 2020 twee tot drie procent meer verkeer per etmaal genereren, dan in het geval van een nieuwe woonwijk.

Mercon Kloos is een buitendijks woongebied tussen de West-Kinderdijk en de rivier de Noord. Het is de bedoeling dat er op termijn in totaal 86 dijkwoningen, 61 rivierwoningen en 148 appartementen (totaal 295 wooneenheden) worden gebouwd. De eengezinswoningen aan de dijk zijn voornamelijk bedoeld voor startende gezinnen.

Gevaarlijke situaties
Dijkbewoners vrezen dat door de bouw van de woonwijk gevaarlijke situaties op de dijk ontstaan, die mede veroorzaakt worden door een forse toename van het aantal automobilisten. Één van de bewoners stelde onlangs met succes een beroep in bij de Raad van State tegen het nieuwe bestemmingsplan. De Raad oordeelde dat de bouw van de woningen niet mocht doorgaan, omdat het plan in strijd is met de wet. De gemeente Alblasserdam had volgens de Raad geen rekening gehouden met de toenemende verkeersdrukte op de Kinderdijkroute. De gemeente Alblasserdam had alternatieve rijroutes voorgesteld, maar toch was de Raad van State van mening dat de gemeente met betere voorstellen moet komen. De gemeente stelde daarop een nieuw onderzoek in.

Bedrijfsontwikkeling
Uit dit onderzoek van Buiting, dat deze week werd gepresenteerd, blijkt dat bij woningbouw het aantal verkeersbewegingen per etmaal acht tot negen procent extra verkeer genereert. Echter, uit datzelfde onderzoek blijkt, dat als er een bedrijf (540 arbeidsplaatsen) wordt ontwikkeld, het nog drukker wordt op de dijk. En voor die ontwikkeling hoeft het bestemmingsplan van de gemeente niet gewijzigd te worden en staan de bezwaarmakers ook minder stevig in hun schoenen bij een eventueel bezwaar.

Nieuwe ontsluiting
Volgens Buiting ontkom je er bijna niet aan dat het drukker wordt op de dijk. Wel kunnen maatregelen als het stimuleren van het openbaar vervoer en vervoer over water de drukte verminderen. Ook een nieuwe ontsluiting tussen van Nieuw-Lekkerland en Oud-Alblas/Alblasserdam zou een oplossing kunnen zijn. “Dat zorgt voor een afname van dertig procent verkeer over de dijk. De bewoners van Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland gaan namelijk die nieuwe route rijden,” weet Buiting. Toch heeft die laatste optie wel een hele kleine kans van slagen. Het college van Alblasserdam heeft namelijk in het coalitieakkoord vast gelegd dat er voorlopig geen derde ontsluiting wordt ontwikkeld. Dit is volgens het college onwenselijk en zou te veel kosten met zich mee brengen. Een pasklare oplossing laat dus nog even op zich wachten.