ALBLASSERDAM – De ophaalbrug van Haven Zuid in Alblasserdam – zal vanaf 12 september (start Havenfestival) weer in gebruik genomen worden. De brug onderging een grondige renovatie en is in maart van dit jaar teruggeplaatst. Alblasserdammers weten dat de brug sindsdien beperkt in gebruik is. Het val van de brug staat ’s avonds naar beneden en overdag omhoog. Binnenkort is dat beeld dynamischer.

De gemeente Alblasserdam heeft de ambitie Haven Zuid te ontwikkelen tot een toeristisch knooppunt in de regio. Een van de drie toeristische hoofddoelen is het ontwikkelen van toeristische verbindingen van en naar Haven Zuid. De brug vormt hier een belangrijke schakel in om zo de toeristenstroom op gang te krijgen. In verband daarmee is de brug gefinancierd door de EFRO-subsidie en de Manden Maken subsidie.

In de afgelopen periode is er al veel gebeurd in en om het Haven Zuid terrein. Er ligt een aanlegsteiger, Zuiderstek 1 (de voormalige portiersloge) is gerenoveerd en opgeleverd en de gemeente heeft een  huurovereenkomst met Tourist Info Alblasserdam getekend. De exploitant van Zuiderstek 1, Ilse van der Plas, is druk bezig om de locatie gereed te maken voor de ontvangst van toeristen en groepen. Daarnaast zijn er een 40-tal parkeerplaatsen gerealiseerd en 3 busparkeerplaatsen aangelegd. Bovendien is de overige bestrating aangepakt en zijn er fietsrekken geplaatst.

Voor passanten is nu een rondje om de haven weer mogelijk. Het fietsknooppuntennetwerk dat nu door het centrum gaat, is omgelegd. Vanaf 22 september worden fietsers via de brug geleid naar de opstapplaats van de Fast Ferry en naar de richting van de molens in Kinderdijk.

Bedieningsregime
Vanaf 12 september tot 31 oktober 2011 zal de brug tussen 08.00 en 19.00 uur één keer per uur opengaan, zodat er aansluiting is met de bedieningstijden van de brug over de Noord. Tussen 19.00 en 22.00 uur staat de brug open en tussen 22.00 en 08.00 uur ligt de brug dicht. Op zaterdag 17 september is de bediening, gelet op het Havenfestival, ruimer. Bij het inregelen van de brug is helaas een storing aan de rem geconstateerd. Hollandia Services uit Krimpen aan den IJssel die de renovatie van de brug verzorgde, lost de storing deze week op. In opdracht van de gemeente is Ilse van der Plas verantwoordelijk voor het bedienen van de brug. Het bedieningsregime is in goed overleg met de watersportverenigingen opgesteld.