ALBLASSERDAM – Alblasserdammers krijgen op 20 september een unieke gelegenheid om te praten over de toekomst van hun dorp. En dan met name de bestuurlijke toekomst. Het gesprek dat met de gemeenteraad in Landvast wordt gevoerd, is bedoeld om van de Alblasserdammers, de ondernemers en de maatschappelijke instellingen te horen wat zij belangrijk vinden in de samenleving. De gemeenteraad wil de uitkomsten van deze gesprekken gebruiken om hun eigen ideeën over de bestuurlijke toekomst te vormen.

De avond wordt gehouden zonder dat er een urgente aanleiding voor is, zo stelt gemeenteraadsvoorzitter Aart Boele. “We willen een goed gesprek met de aanwezigen. Het gaat deze avond vooral om hun en niet om ons als raad.” Tijdens de avond worden de aanwezigen eerst gesplitst in drie groepen. Groep één zal bestaan uit de inwoners van Alblasserdam, groep twee uit de ondernemers en groep drie uit de maatschappelijke instellingen. “We hopen vurig op een grote opkomst en een goed, inhoudelijk gesprek,” aldus Boele.

Scenario’s
De raad heeft in april 2011 vijf scenario’s gepresenteerd: ‘Alblasserdam blijft zoals het is’, ‘Alblasserdam: bestuurlijk zelfstandig met ambtelijke regie’, ‘Alblasserdam in de Alblasserwaard’, ‘Drechtsteden-Noord’ en ‘Alblasserdam als onderdeel van Drechtstad’. Ook is er een afwegingskader met criteria waarmee de voor- en nadelen van de scenario’s kunnen worden afgewogen.

Programma van de avond
De avond start om 19.30 uur met een korte presentatie van burgemeester Blase. Hij vertelt over het belang van deze discussie, wat de gemeenteraad tot nu toe heeft gedaan en welke informatie dat heeft opgeleverd. Daarna worden de deelnemers in groepen ingedeeld en gaan zij onder leiding van de raadsleden in gesprek.

Aan de orde komen vragen als: op welke manier voelt u zich verbonden met Alblasserdam, vindt u de gemeente toegankelijk, heeft de gemeente voldoende aandacht voor uw wijk/onderneming/instelling en waar blijkt dat uit, heeft u extra geld over voor een bepaald scenario en gaat de gemeente volgens u goed met uw belastinggeld om? In het gesprek kunnen de deelnemers vertellen welk scenario het dichtst bij hun ideeën komt. Aan het eind van de avond zullen alle fractievoorzitters alvast een eerste reactie geven op wat ze die avond hebben gehoord. De avond sluit om 22.30 uur.

Politiek debat 
Het politieke debat volgt medio oktober. Dan geven de politieke partijen aan hoe zij denken over de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam; ook zullen zij hier vertellen welke invloed de gesprekken van 20 september op hun opvattingen hebben gehad.

Aanmelden
De gemeenteraad verzoekt belangstellenden die graag mee willen praten op 20 september zich aan te melden bij de gemeente Alblasserdam via email bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl of via telefoonnummer 14078, bestuurssecretariaat.