ALBLASSERDAM – Waterschap Rivierenland gaat de Kortlandsebrug (Alblasserdam) vervangen door een geheel nieuwe brug. De huidige brug stamt uit 1933; in 1953 heeft grootschalig onderhoud plaatsgevonden. De brug voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en de onderhoudskosten zijn erg hoog. De werkzaamheden voor de vervanging starten in de tweede helft van augustus 2011. De nieuwe brug moet eind 2011 klaar zijn.

De huidige brug die vervangen wordt

Nieuwe brug

De bestaande brug wordt geheel gesloopt, tot en met de fundering. De nieuwe brug komt op de locatie van de bestaande brug. De nieuwe brug is nagenoeg even breed als de bestaande, het wegdek wordt voorzien van asfalt. Er komen witte leuningen langs de brug.

Wegomleiding

De aannemer start 15 augustus met het aanvoeren van machines en overige benodigdheden. Daardoor kan mogelijk enige overlast ontstaan in het Kortland door transportbewegingen en machines op het werk. Vanaf 22 augustus wordt de brug afgesloten voor alle verkeer en wordt in overleg met de gemeenten Alblasserdam en Graafstroom een omleidingsroute ingesteld. Auto’s en vrachtwagens moeten omrijden via Oud Alblas. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de houten Blokweerbrug.

Scheepvaart

De Alblas blijft voor de scheepvaart bevaarbaar. Wel kan door de werkzaamheden op bepaalde momenten een kortdurende stremming ontstaan.

Beperking van overlast

Het Kortland blijft ondanks de wegafsluiting tijdens de werkzaamheden tot aan de brug voor omwonenden bereikbaar. Door de weg af te sluiten wordt de bouwtijd aanzienlijk verkort. Daardoor kan de nieuwe brug nog eind van dit jaar worden opengesteld voor het verkeer. Een flinke vorstperiode dit najaar kan van invloed zijn op de planning.
Om de overlast verder beperkt te houden werkt de aannemer zoveel mogelijk vanaf het water. Hij maakt daarbij gebruik van drijvende pontons waar de machines staan opgesteld. In overleg met de gemeente Alblasserdam wordt op nieuwbouwlocatie Klein Alblas nabij de Stenen Kamer een werkterrein ingericht. Aan- en afvoer van materialen ten behoeve van de brug wordt zoveel mogelijk via de Alblas vanaf het werkterrein naar de locatie aangevoerd.
De werkzaamheden vinden in principe door de week en overdag plaats.

Bron: Waterschap Revierenland