ALBLASSERDAM – Als er geen bezwaar wordt ingediend tegen de bouwvergunning, kan er in september van dit jaar al worden begonnen met de bouw van een voetbalkooi aan de Wilde Woutstraat in Alblasserdam. Als dit doorgaat, worden hierbij geluidsarme hekwerken gebruikt, zodat de bewoners van onder meer de Nedersassen, niet al te veel overlast ondervinden van het nieuwe, drie meter hoge, bouwwerk.

De oude voetbalkooi aan het Van Nesplantsoen werd in het jaar 2000 opgericht. De jaren daarna leidde dit tot klachten van een aantal buurtbewoners over onder meer geluidsoverlast. Één bewoner zocht uit hoe het gebied planologisch in elkaar stak en kwam er achter dat de voetbalkooi niet in overeenstemming was met het bestemmingsplan. Nadat hiertegen bezwaar was aangetekend, brak een juridische strijd los. Op 16 maart van dit jaar besloot de Raad van State dat het bestemmingsplan uit 2009 moest worden vernietigd. Concreet houdt dit in dat het oude bestemmingsplan uit 1952 weer in werking treedt en op basis daarvan is het niet mogelijk om op deze locatie een voetbalkooi te plaatsen. Daarom zag het college van burgemeester en wethouders zich genoodzaakt, de kooi weg te laten halen.

Omdat de gemeente toch een goede speelvoorziening wil aanbieden in het centrum is het oog gevallen op de locatie in de Wilde Woutstraat. In het daar gelegen speeltuintje werd weinig gespeeld en er is volgens het college voldoende ruimte voor een kooi.

Overlast
Om overlast te voorkomen wordt de speelruimte voorzien van spelregels. Deze zullen bestaan uit openingstijden en een alcoholverbod. Verder wordt de kooi voorzien van een afsluitbare deur. Sleutelbewaarders, waaronder bewoners van het Van Nesplantsoen, moeten gaan toezien op de openingstijden. Ook wordt de drie meter hoge voorziening voorzien van één doel en een netconstructie zodat de ballen in de kooi blijven. Extra rubbers tussen de palen moeten de geluidsoverlast tot een minimum beperken. Tot slot zullen jongerenwerkers er op toezien dat de jeugd wordt aangesproken op verkeerd gedrag.

Oude locatie
Wat er op de oude locatie van de voetbalkooi komt, is nog even de vraag. Maar het ziet er naar uit dat er kleine, niet bewegende speeltoestellen geplaatst zullen worden voor de jongere jeugd. Dit uiteindelijke plan wordt na de zomervakantie gepresenteerd en zal met de bewoners van het Van Nesplantsoen en van het Cortgenehof worden besproken. Het ontwerp wordt vooraf financieel getoetst, waarna er een budget voor het plan gevonden moet worden.

Oude hekwerk gaat naar Gruttostraat
De oude hekwerken van de kooi, worden hergebruikt bij de aanpassingen aan het trapveldje in de Gruttostraat. Hier zal het hek dienen als afscheiding en dus niet als kooi. Het hekwerk kan niet worden hergebruikt bij de Wilde Woutstraat, omdat dit teveel geluidsoverlast zal geven. Het nieuwe hekwerk, zal geluidsarm zijn. De totale kosten voor de bouw van de nieuwe kooi zijn 19.000 euro exclusief btw.

Inmiddels hebben tientallen jongeren zich, een aantal uur na publicatie van bovenstaande tekst, zich aangesloten bij het hyvesaccount http://speeltuinmakado.hyves.nl/ . De hyves is volgens de beheerder bedoeld voor mensen die willen dat de speeltuin blijft staan.