ALBLASSERDAM – Wethouder Ad Cardon overweegt toch serieus de mogelijkheid om een blauwe zone in te stellen op het parkeerterrein bij het Makado in Alblasserdam. Dat zei hij afgelopen week tijdens de algemene beschouwingen. Volgens Cardon klagen winkeliers steen en been over het feit dat er te weinig parkeergelegenheid is voor de klanten. Met name na de komst van de Lidl zou de parkeerdruk een hoogtepunt hebben bereikt.

Vorig jaar gaf het college van b&w nog aan voorlopig nog geen ‘blauwe’ parkeerzone in te willen stellen op het Wilgenplein, omdat de invoering kan leiden tot nieuwe problemen zoals het verschuiven van de parkeerdruk naar de omliggende wijken. Nu is de parkeerdruk echter zo hoog, dat er volgens Cardon iets móet gebeuren. De plannen liggen op zijn bureau en zullen binnenkort uitgewerkt worden.

Betaald parkeren
Het invoeren van betaald parkeren zou ook een mogelijkheid zijn om de druk te verlagen, maar daar is in het college en in de gemeenteraad onvoldoende draagvlak voor. Als de blauwe zone wordt ingevoerd, wordt dit gedaan tijdens de herinrichting van het plein, die binnenkort plaatsvindt.

Langparkeerders
De blauwe zone is een gebied waarin het verplicht is een parkeerschijf voor de ruit van het voertuig te plaatsen, zodat een toezichthouder kan zien of de auto al te lang in de zone staat. Het is dus vooral een maatregel tegen lang-parkeerders. Met een blauwe zone kunnen deze lang-parkeerders worden aangepakt en ontstaat er meer ruimte voor winkelend publiek.

CDA
Vorig jaar vroeg het CDA aan het college of een blauwe zone de oplossing is om lang-parkeerders tegen te gaan. Toen schreven de wethouders Verheij en Cardon: “Bij het bestrijden van lang-parkeren op een bepaalde locatie blijkt uit ervaring dat weggebruikers veelal gaan uitwijken naar andere locaties zoals omliggende woonwijken en andere centra in de regio. Aanbevolen wordt om eerst inzicht te krijgen in de behoeftes en daarna een visie te ontwikkelen waarop gepaste maatregelen kunnen worden bedacht. Het instellen van een blauwe zone is een reguleringsmaatregel en geeft geen verlichting van de parkeerdruk. ”

Ontheffing
Verder wilde het CDA toen weten of er bij een eventuele invoering van de zone er een ontheffing kan worden ingevoerd voor de omwonenden. Maar dat was volgens het college behoorlijk arbeidsintensief en dus relatief duur. Ook het effect zou een stuk minder worden: “De groep langparkeerders wordt bij een ontheffing kleiner en het effect van de maatregel neemt dan sterk af. Over het algemeen wordt dan alleen nog het winkelpersoneel geweerd. In veel gemeentes is om deze reden het betaald parkeren ingevoerd,” aldus de wethouders in 2010.

Of deze voorziene problemen zwaar genoeg wegen om een invoering  van de zone tegen te gaan, zal na presentatie van de plannen blijken.