ALBLASSERDAM – Wethouder Veerman van Alblasserdam onderzoekt hoe de bouw van de ‘Kinderdijkhal’ kan worden versneld. Dit is nodig omdat naar verwachting de gymzaal bij de oude LTS aan het einde van dit jaar tegen de grond gaat en er vanaf die tijd een tekort is aan een gymlokaal. Met een mogelijke realisering van het plan van CKC Kinderdijk om een hal op het korfbalveld te plaatsen, ontstaat er met de verdere capaciteit voor de lange termijn voldoende ruimte voor de sportverenigingen om zich verder te ontplooien en wordt voldaan aan de wens van de scholen in de wijk Kinderdijk voor bewegingsonderwijs.

Tijdens de algemene beschouwingen op het gemeentehuis van de afgelopen week, vertelde Veerman positief te staan tegenover de initiatieven van CKC Kinderdijk en die van KDO. Wel wil de wethouder deze maand nog helder hebben wat de consequenties zijn. “Kan CKC het aan, zijn het de goede bouwkosten waar nu vanuit gegaan wordt enzovoorts. De komende maand komt een adviseur met de uitslag over dit plan.” Veerman verwacht dat het gebouw, dat 8 meter hoog, 44,2 meter lang en 24 meter breed moet worden, er in 2013 al kan staan.

Het is de bedoeling dat de hal, die naast een sport, ook een buurtfunctie moet krijgen, op het grasveld aan de kant van de Van Hogendorpweg wordt gebouwd. In eerdere plannen van de korfbalclub was een constructie bedacht om de sporthal te combineren met de bouw van een aantal huizen aan de kant van het Boerenpad. Westwaard Wonen zou deze huizen gaan verhuren en de opbrengsten van de bouw zouden bestemd zijn voor de hal. Maar dat plan is op niets uitgelopen. “Dat stuk is groen en moet groen blijven. Er worden dus geen huizen bij de hal gebouwd,” aldus wethouder Veerman.

Over het plan van KDO, wilde de wethouder nog niet al te veel kwijt. “Er worden gesprekken gevoerd met Woonkracht10, omdat de grond op de huidige locatie van heb is. In de tweede helft van 2011 komen zij waarschijnlijk met plannen naar buiten.”