ALBLASSERDAM – Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt komt er een nieuwe, afsluitbare voetbalkooi op de speelplaats aan de Wilde Woutstraat in Alblasserdam. De kosten exclusief btw zijn 19.000 euro en moeten betaald worden uit de voorziening ‘buitenruimte’. Dat is te lezen in de notulen van de collegevergadering. Wethouder Cardon zal een bewonersavond organiseren om het voorstel te bespreken. Eerder dit jaar werd de voetbalkooi aan het Van Nesplantsoen op last van de rechter verwijderd. Sindsdien zijn buurtbewoners samen met de wethouder op zoek naar een alternatief. Het plan wordt binnenkort toegelicht in een raadsinformatiebrief.