ALBLASSERDAM – Het is volgens wethouder Peter Verheij absoluut niet waar dat het college van burgemeester en wethouders de halve waarheid voorspiegelt. Eerder deze week beschuldigden de VVD en de D66 het college ervan dat zij met persberichten goede sier maken naar de bevolking, maar intussen niet de waarheid vertellen. “De beschuldigingen kloppen niet. Wij houden één lijn aan en dat is het brengen van een helder, transparant en genuanceerd verhaal,” aldus Verheij.

Volgens de VVD vermeldde het college slechts een halve waarheid door te zeggen dat de OZB met slechts twee procent stijgt. “Maar wat het persbericht niet vermeldt, is dat het lagere tarief voor de afvalstoffenheffing betaald wordt door de huiseigenaren d.m.v. 7% OZB-verhoging. Blijvend! Dat staat ook nogal verstopt in de perspectiefnota,” sprak Freek de Gier namens de VVD

“Hiermee zit de VVD er echt naast. In het persbericht staat niets over lokale belastingen. Dus geen half bericht en geen heel bericht. Wel hebben we de constructie uitgebreid uitgelegd in de perspectiefnota. We hebben het zelfs tot op de laatste euro laten uitrekenen. Daar is dus niets bij verzwegen,” aldus Verheij.

Ook de beschuldiging dat de wethouder zich niet aan de afspraak houdt, wat betreft de ingevoerd precariobelasting, wijst Verheij resoluut van zich af. “Ik heb nooit gezegd dat de precariobelasting op kabels en leidingen opgeheven zou worden. Ik heb gezegd dat we het later zouden bespreken. En dat hebben we gedaan.”

Tot slot is de aankondiging dat de Zeelt wordt opgehoogd wegens wateroverlast volgens de wethouder financiën ook geen vorm van goede sier maken. “De Zeelt staat inderdaad al langer op de lijst om opgehoogd te worden, maar we nemen nu een extra maatregel om het ergste probleem te verhelpen.”