ALBLASSERDAM – De VVD en de D66 ergeren zich aan de communicatie van het college van burgemeester en wethouders in Alblasserdam. Dat vertelde VVD’er Freek de Gier en D66’er Ramon Pardo maandagavond 27 juni tijdens de algemene beschouwingen op het gemeentehuis mee. Volgens De Gier, wil het college steeds goede sier maken met halve waarheden. “Een persbericht bij de jaarrekening over een overschot dat een tekort was, doen alsof de reconstructie van de Zeelt nu opgepakt wordt omdat bewoners klagen over wateroverlast, terwijl die reconstructie allang gepland was door vorige colleges,” aldus De Gier.

De liberaal vervolgt: “En nu een persbericht waarin staat dat de OZB met slechts twee procent stijgt. Voor bedrijven inderdaad, prima overigens dat hen de extra 5% bespaard blijft. Maar wat het persbericht niet vermeldt, is dat het lagere tarief voor de afvalstoffenheffing betaald wordt door de huiseigenaren d.m.v. 7% OZB-verhoging. Blijvend! Dat staat ook nogal verstopt in de perspectiefnota. Wat denkt het college hier eigenlijk mee te bereiken? Een transparante en betrokken bestuursstijl? Wees reëel! En kies reëel!”

D66
Ook D66 liet zich fel uit over de manier van communiceren van het college. Fractieleider Ramon Pardo vertelde: “Wij hebben  bij de presentatie van de jaarrekening al gewezen op minder transparante aspecten van communicatie naar de samenleving. Ging het toen om het getal onder de streep, nu wordt de burger in de communicatie misleid met een zogenaamde OZB verhoging van niet meer dan 2% terwijl het 7% is. Deze OZB verhoging lager presenteren dan hij in feite is door er de servicevermindering grofvuilophaal van af te trekken.  Vertel gewoon hoe het zit en probeer niet op deze manier,  het niet nakomen van de OZB belofte alléén te verhogen met inflatiepercentage , te verdoezelen.”

Vanavond, 29 juni, worden om 20.30 uur de algemene beschouwingen vervolgd. Deze vergadering is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Meer artikelen over de beschouwingen en visies van partijen volgen later deze week.