ALBLASSERDAM – Naar aanleiding van de maatregelen die de gemeente Alblasserdam heeft genomen om de overlast bij het LTS-gebouw aan de Esdoornlaan terug te dringen, heeft Bas van der Rhee namens de bewoners van het Schildmos onderstaande brief ingestuurd. Volgens de bewoners is de situatie ‘zuur’ omdat volgens hen de gemeente heeft beloofd zoveel mogelijk groen te behouden rondom het gebouw. Een andere buurtbewoonster stuurde foto’s in van een thuisloos geworden ‘meerkoetengezin’.

“De gemeente Alblasserdam heeft de” sublieme” oplossing gevonden voor het overlastprobleem bij de oude LTS aan de Esdoornlaan. De oplossing bestaat uit het weghalen van begroeiing aan de LTS kant van de singel die het LTS terrein afscheid van de tuinen van de bewoners van het Schildmos. Hierdoor krijgen de bewoners van een aantal huizen een “geweldig uitzicht op de graffiti-wand van wethouder Cardon”. De officiële lezing van de gemeente is, dat het terrein een open karakter krijgt en daardoor sociale controle ontstaat.”

“De overlast die al meer dan drie jaar geleden ontstond, is aan de voorzijde van het LTS gebouw begonnen, daar waar alles ruim en overzichtelijk was. Dit overzichtelijk karakter heeft de overlast niet kunnen verhinderen. Waarschijnlijk verwacht de gemeente nu dat wanneer er overlast ontstaat en één van de bewoners van het Schildmos hard BOE roept, dat de overlastveroorzakers wel hard weg zullen lopen. Ook het waarschuwen van de Politie heeft in het verleden geen resultaat opgeleverd. Of verwacht de gemeente misschien dat de burgers zelf zullen gaan optreden?”

“Voor de bewoners van het Schildmos is deze situatie extra zuur, omdat bij de voorbereiding tot projectontwikkeling op het LTS terrein in diverse gesprekken met gemeente en projectontwikkelaar altijd beloofd is dat het groen zoveel mogelijk gespaard zou blijven. Voor ons als bewoners van het Schildmos is dit weer een bewijs dat er veel toegezegd kan worden maar dat je als gemeente je daar niet aan hoeft te houden. In plaats van de overlastveroorzakers aan te pakken wordt het woongenot van goedwillende burgers aangepakt. Namens de bewoners van het Schildmos, Bas van der Rhee.”

Brief
Gemeentewoordvoerster Karin Stevens heeft donderdagmiddag 23 juni laten weten dat er inderdaad ‘drastische maatregelen’ zijn genomen om de veiligheid te kunnen waarborgen. “Later komt er weer groen voor terug. De maatregelen waren nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. De direct omwonenden krijgen morgen (Lees: vrijdag)  een brief waarin een nadere toelichting op de maatregelen wordt gegeven.

Voor.

Na.

De meerkoet op zijn nest vóór de 'drastische maatregelen'.

Het "nest" na de maatregelen.