ALBLASSERDAM – De jeugdafdeling van Voetbalvereniging Alblasserdam heeft de invulling van jeugd coördinatoren voor het seizoen 2011/2012 afgerond. Met de komst van Hugo Boel en Ton Lemans zijn op alle posities binnen de jeugd gediplomeerde KNVB-trainers ingevuld. Hiermee is de ingeslagen weg van drie jaar geleden met ingang van het nieuwe seizoen weer stuk completer geworden en het doel van drie jaar geleden bereikt.

Het jeugdvoetbalbeleidsplan is op een aantal punten aangepast. Zo zal er bij de onderbouw (F- en E-pupillen) nog meer het accent worden gelegd op het circuitmodel en zal vanaf de D-jeugd zoveel mogelijk een zelfde speelwijze worden gehanteerd. Zeker bij de onderbouw zal het accent ook liggen op plezier hebben in trainingen en wedstrijden en zeker niet het persé willen winnen van wedstrijden.

De invulling van de jeugdcoördinatoren zal als volgt zijn:

A- coördinator/trainer:   Hugo Boel
B- coördinator/trainer:   Rob Fluijt, tevens algeheel coördinator Jeugd.
C- coördinator/trainer:   John Kik
D- coördinator/trainer:   Bertus Duynhouwer
E- coördinator/trainer:   Ton Lemans
F- coördinator/trainer:   Jacob Kappen

Verder zullen vrijwilligers binnen de vereniging assisteren met het begeleiden van wedstrijden en trainingen. Meer informatie kunt u  vinden op de website van de vereniging: www.vvalblasserdam.nl.