ALBLASSERDAM – Op diverse plaatsen in Alblasserdam is maandagavond 6 juni wateroverlast ontstaan na een flinke regenbui. In de Zeelt moest de brandweer er aan te pas komen om honderden liters water weg te pompen. In de straat is al jaren geregeld wateroverlast. De overlast wordt veroorzaakt door het verschijnsel ‘overstort’. Dit houdt in dat als er een piek is tijdens het afvoeren van water, dat de rioleringen dicht gaan. Het water kan normaal gesproken niet terugstromen. Maar de Zeelt ligt zo laag dat daar het water wel terugstroomt en er sprake is van overstort. Hierdoor komt vuil water uit het riool.

Een dag na de overlast heeft Karin Stevens, voorlichtster van de gemeente Alblasserdam laten weten dat de Zeelt na de bouwvak vanaf het kruispunt Karper tot aan de kruising Brasem met veertig centimeter wordt opgehoogd. “Het asfalt en de verharding worden verwijderd, waarna de onderbaan wordt opgehoogd. Daarna worden er nieuwe klinkers en tegels opgelegd en wordt er gezorgd voor een goede aansluiting op het andere straatwerk. We gaan er van uit dat daarmee de kans op overlast veel kleiner wordt.” 

Eerder dit jaar werd de riolering in de vissenbuurt ook al aangepast. Een gescheiden stelsel , waarbij het schone regenwater direct naar de singel werd afgevoerd werd aangelegd.