ALBLASSERDAM – Naar aanleiding van de wijkschouw van vorig jaar in de wijk Blokweer in Alblasserdam is afgelopen maand een bewonersavond gehouden waarbij is nagedacht over een oplossing voor de huidige problemen in de wijk. Bewoners klaagden tijdens de schouw steen en been over de verkeersveiligheid in de wijk. Volgens hen is de veiligheid ver te zoeken doordat er een chronisch tekort aan parkeerplaatsen is. Dit zou mede veroorzaakt worden door de vele grote bedrijfsbusjes. Verder lieten de wijkbewoners weten zich te ergeren aan de vallende vruchten van de perenboompjes bij ’t Nokkenwiel.

Voor al deze problemen had een aantal bewoners oplossingen bedacht, maar tijdens de bewonersavond bleek dat dit nog niet zo makkelijk was als het leek. Zo was er het idee om van de Zeelt eenrichtingsverkeer te maken. Hierdoor zouden auto’s elkaar niet meer hoeven passeren en zou er ruimte overblijven om te parkeren. Dit idee werd echter al snel afgeschoten, want de inschatting is dat er daardoor juist een toename van het aantal verkeersbewegingen is. De Zeelt is namelijk een toegangsweg en als er opstoppingen ontstaan door bijvoorbeeld een verhuiswagen, kan men niet meer uitwijken naar de andere kant.

Ook de “oplossing” om bedrijfsbusjes uit de wijk te weren, is niet haalbaar. Het is namelijk wettelijk vastgelegd dat busjes van een bepaalde grote wel geparkeerd mogen worden in de woonwijk.

Oplossingen
Om de problemen toch op te lossen wordt nu onderzocht of het mogelijk is een ‘Kiss and Ride’ zone aan te leggen op de plaats van de groenstrook aan de Blokweerweg. Daarmee zouden auto’s van ouders die hun kind naar school brengen uit de wijk geweerd kunnen worden. Verder wordt er nagedacht om bij de Libel schuine parkeerplaatsen te maken; hier wordt namelijk nog niet alle ruimte nuttig gebruikt. Tot slot wordt gekeken om daar waar mogelijk in bochten de stoep te versmallen en de weg te verbreden.

Perenboompjes
Behalve de verkeersproblemen, leveren ook de perenboompjes bij de basisschool en in de rest van de wijk de nodige kopzorgen op. De peertjes vallen op hoofden van wachtende moeders en op geparkeerde auto’s. Ook zijn de mensen in de wijk niet blij met de drab die overblijft van de op straat gevallen vruchten. Als oplossing hiervoor is bedacht om alle perenboompjes te vervangen voor andere niet-vruchtdragende bomen.

Meer geld
De komende tijd wordt een definitief plan opgesteld dat daarna wordt verzonden naar de gemeente. Hoe lang het duurt voordat de eventuele veranderingen zijn doorgevoerd is nog niet bekend. Wel wil de gemeente meer geld beschikbaar stellen voor het oplossen van problemen die bij wijkschouwen worden gedetecteerd.