ALBLASSERDAM – Van 16 tot 20 mei wordt in Alblasserdam een grootscheepse huis-aan-huis toiletpapieractie gehouden om geld op te halen voor een peuterschool in Mozambique. Het oprichten van deze peuterschool is onderdeel van het werk van Wiebe en Gerdine van Horssen. De organisatie van deze toiletpapieractie is in handen van hun thuisfrontcommissie (TFC Novo Rebento). Wethouder Sjoerd Veerman sloeg de afgelopen week de eerste paar pakken in.

Wiebe (26) en Gerdine (28) van Horssen zijn sinds april 2010 uitgezonden naar Milange, Mozambique. Zij weten zich door God geroepen om de mensen in dit door armoede geteisterde gebied te helpen. Milange District is ongeveer half zo groot als Nederland en heeft circa 750.000 inwoners. Tot 1992 heeft een burgeroorlog gewoed, die diepe sporen heeft achtergelaten. Het sterftecijfer ligt hoog door onder andere HIV/aids en slechte gezondheidszorg. Ongeveer de helft van de bevolking van Milange District is jonger dan 15 jaar. Daarom willen Wiebe en Gerdine zich in hun werk richten op de kinderen en jongeren. Zij hebben de toekomst. Dit doen Wiebe en Gerdine onder andere door in samenwerking met een lokale organisatie de werkgelegenheid te stimuleren door middel van landbouwprojecten onder jongeren en het oprichten van peuterschooltjes. De huidige actie wordt gehouden voor het oprichten van een peuterschool.

De actie staat in het teken van toiletpapier. Het toiletbezoek in Mozambique betreft vrijwel altijd het gebruik van een hurktoilet buiten het huis. Dit is veelal een gat in de grond van circa 10cm doorsnee met daaronder een met de hand gegraven put. Het geheel is afgeschermd met een muurtje van lemen stenen of van riet. Aangezien niet kan worden doorgespoeld, zijn ongedierte en stank nadrukkelijk aanwezig. Hierbij is meestal geen toiletpapier beschikbaar. Het wordt wel per rolletje op de markt verkocht. Maar dit wordt zelden gebruikt. Gras is het alternatief.

In Nederland wordt wel toiletpapier gebruikt. De thuisfrontcommissie van Wiebe en Gerdine willen dit graag zo houden. Daarom verkopen zij vijf avonden van 16 tot 20 mei in Alblasserdam huis-aan-huis toiletpapier. “Dit heeft iedereen nodig. En, er is geen houdbaarheidsdatum. We hopen ook bij u aan de deur te komen. Zorgt u dat u in mei (bijna) door uw toiletpapier heen bent?,”  aldus de commissie.

Voor meer informatie over de werkzaamheden van Wiebe en Gerdine kunt u kijken op www.novorebento.nl. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar tfc@novorebento.nl.