ALBLASSERDAM – De SGP in Alblasserdam is fel tegen proloog van de wielerronde die op 15 juni plaatsvindt in Alblasserdam. Tijdens een raadsvergadering op het gemeentehuis legde SGP-er Eric Boersma uit waarom. “De ZLM Toer is wat de SGP betreft een stadse frats, die absoluut niet past bij karakter van Alblasserdam.” Het voorbereiden en het houden van de proloog van de wereldberoemde wedstrijd kost 8.800 euro. Hiervan neemt de gemeente Alblasserdam 3.900 euro voor haar rekening. De rest van het bedrag wordt opgehoest door het Wielercomité Alblasserdam.

Eerder had SGP-wethouder Verheij tijdens een collegevergadering al aangegeven niet in te stemmen met het besluit om een vergunning af te geven voor het evenement. Daarbij werd de kanttekening geplaatst dat Verheij het evenement niet vindt passen bij Alblasserdam. Partijlid Boersma lichtte deze keuze onlangs toe.

Praktische problemen
“Deze wedstrijd vindt plaats in de openbare ruimte en heeft grote consequenties. Alblasserdam gaat een dag lang voor een groot deel op slot. Hierdoor ontstaan verkeersopstoppingen en wordt het openbaar vervoer belemmerd. Verder zullen er parkeerproblemen ontstaan en is er overlast van muziek en afval,” zo belichtte Boersma de praktische bezwaren tegen de wedstrijd.

Afgoden
Maar er zijn volgens hem ook principiële bezwaren: “Het gaat hier om een commerciële en professionele sport, waaraan 136 sporters en 200 begeleiders aan meedoen. Bij topsport gaat het om extreme prestaties, waarbij vaak schadelijke middelen worden gebruikt. Daarnaast worden de sporters als afgoden vereerd. Niet zelden komt de christelijke zondagsheiliging in geding. Dat geldt ook voor dit evenement. Niet zozeer in ons dorp, maar in het verlengde. Zij beginnen nu met een rondje hier te fietsen maar in het verlengde hiervan komt wel degelijk die christelijke zondagsheiliging in het geding. Daarom zijn wij tegen professionele sportbeoefening,” aldus Boersma.

Ook de sfeer van topsport staat de SGP niet aan: “Het is de sfeer van carpe diem, pluk de dag, dat wordt gekenmerkt door grof taalgebruik en overmatig drankgebruik. De ZLM Toer is wat de SGP betreft een stadse frats, die absoluut niet past bij karakter van Alblasserdam. Waarom zijn niet alle kosten van het evenement voor het wielercomité?,” vroeg Boersma aan Wethouder Sjoerd J. Veerman.

Reclame
“Wij betalen maar een klein deel van het bedrag,” vertelde Veerman. “Het is een mooie wedstrijd die Alblasserdam publiciteit oplevert. We krijgen voor het geld dus reclame terug. Ik denk dat de toer wel kan passen bij Alblasserdam en dat het echt heel aardig wordt. Dit kende we in niet in Alblasserdam. Het is wat ons betreft echter wel eenmalig. Misschien dat het volgend jaar in één van de andere Drechtsteden wordt gehouden, maar dat is voor de toekomst.”

Andere partijen
De andere politieke partijen konden zich wel vinden in het afgeven van de vergunning voor het evenement. “Dit is een kans voor ondernemers. Ik hoop dat de organisatie, de middenstand en de inwoners elkaar weten te vinden,” sprak Michael van der Plaat namens de D66. “Wij vinden het een goed evenement om Alblasserdam op de kaart te zetten,” vond PvdA’er Rinus van Lavieren. “Wat wij van het evenement vinden? Nou leuk!,” liet Catharina Leeuwis namens de VVD weten. Zij voegde daar aan toe: “Het motto van ons liberalen is leef en vooral ook laat leven binnen de grenzen van het algemeen fatsoen. We zijn daarom erg blij dat de SGP niet de grootste partij in Alblasserdam en Nederland is.” Ook de ChristenUnie en het CDA spraken van een mooi evenement met kansen voor Alblasserdam.

Churchill
Wethouder Verheij deelde overigens mee wel gewoon zijn verantwoordelijkheid als wethouder te nemen. “Ik werk mee met het besluit en neem mijn verantwoordelijkheid, maar in een harmonieus college moet je het er niet mee eens kunnen zijn.” Boersma nuanceerde dit met: “Het is een uitspraak die toegeschreven is aan Winston Churchill die zegt, wanneer twee mensen steeds hetzelfde denken, is één ervan overbodig. Die redenering kan doorgetrokken worden naar een gezelschap van vier mensen. Voor het nemen van goede besluiten is het soms nodig om hartgrondig met elkaar oneens te zijn en wethouder Verheij heeft binnen het college een minderheidsstandpunt ingenomen en heeft dat in de raadsinformatiebrief laten weten. Het mag duidelijk zijn dat mijn fractie hem daarin steunt.”

Totale kosten
De totale kosten van het evenement bedragen 8.800 euro. Hiervan neemt de gemeente 3.900 voor haar rekening. Het betreft kosten voor gemeentelijke uren en de helft van de kosten voor de uitvoering van de quickscan (1.700 euro). De overige 4.900 euro zal aan het wielercomité Alblasserdam worden doorberekend. Dit betreft kosten voor gemeentelijke uren Buitenruimte (plaatsen hekken en borden, vegen wegdek, enzovoorts), kosten huur pionnen en de andere helft van de quickscan. Daarnaast wordt de reguliere prijs voor de vergunning in rekening gebracht.

Parcours
Het parcours van de progloog is zeven kilometer lang. Start en finish zijn bij het gemeentehuis. Het parcours verloopt via het Cortgene, de Blokweerweg, Van Eesterensingel (heen en terug), Blokweerweg, Kinderdijk (via terrein Mercon Kloos keren en terug). Volgens de site van de ZLM Toer begint de wedstrijd om 17.30 uur. Volgens de raadsinformatiebrief van de gemeente is de start om 18.00 uur. De wedstrijd duurt ongeveer twee uur.