NIEUW-LEKKERLAND – Burgemeester Rinus Houtman heeft vrijdag 29 april in het gemeentehuis van Nieuw-Lekkerland twee Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Ria Scholten-Coomans en Wim Deelen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ria (M.J.) Schotlen-Coomans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege de volgende verdiensten:

–          jarenlange vrijwilliger bij Klokradio (als presentator voor het programma Wekkerradio en Info Senior en als bestuurslid)
–          meer dan 10 jaar vrijwilliger bij en penningmeester van de Dierenbescherming, afd. West-Alblasserwaard
–          actief lid en later bestuurslid (vicevoorzitter en voorzitter) van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.
–          medeoprichter van en vrijwilliger bij het poezenasiel De Kattenmand
–          vrijwilliger bij en secretaris en penningmeester van de ANBO
–          penningmeester van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard (o.a.: ledenadministratie, nieuwsbrief, pr, persberichten)
–          voor diverse goede doelen collectant
–          helpt sinds kort via de L&N Smit’s Stichting mensen die het overzicht kwijt zijn over hun financiën weer op de rails.

Wim (J.W.) Deelen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege de volgende verdiensten
–          vrijwilliger en bestuurslid van de Nieuw-Lekkerlandse “Stichting Evenementen Kommissie)
–          medeorganisator van sportuitwisselingsprogramma
–          medeorganisator van en vrijwilliger bij in Nieuw Lekkerland georganiseerde triatlons
–          vrijwilliger bij Klokradio (donateurslijsten, presentatie programma’s bijv. Wekkerradio, Info Senior en raveltime)
–          lid van de Nieuw Lekkerlandse tentoonstellingscommissie van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard
–          bestuurslid/penningmeester van de Historische Vereniging West Alblasserwaard
–          vrijwilliger bij Historisch Informatiecentrum van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard
–          medeorganisator van fototentoonstelling van de Fotoclub Alblasserdam t.g.v. het 40-jarig bestaan.