ALBLASSERDAM – Het college van B&W van Alblasserdam wil medewerking verlenen aan het verzoek van het plaatselijke wielercomité voor de realisatie van de proloog van de internationale Ster ZLM Toer 2011 in Alblasserdam. Dit betekent dat het wielercomité de vergunning voor deze wielerronde kan aanvragen. Het is de bedoeling dat de proloog op woensdag 15 juni 2011 plaats vindt.

De afgelopen weken heeft de gemeente in een quick scan onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit evenement voor parkeren, openbare orde en veiligheid, de overlast voor bedrijven en direct aanwonenden van het parcours. Uit het onderzoek is gebleken dat brandweer en politie van mening zijn dat dit evenement mogelijk is in Alblasserdam.  Daarnaast moest de quick scan inzage geven in de kosten en de benodigde capaciteit van de gemeentelijke medewerkers.  De conclusie uit dit onderzoek is een positief advies aan het college van B&W om het vergunningentraject op te starten.