ALBLASSERDAM – Vanaf heden is het voor de burgemeester mogelijk om personen of groepen personen die de openbare orde ernstig verstoren een gebiedsverbod of een meldingsplicht op te leggen. Ook kan de burgemeester een groepsverbod opleggen en een avondklok instellen voor kinderen onder de twaalf jaar die ’s avonds op straat overlast veroorzaken.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam vorige week vastgesteld aan de hand van beleidsregels voor aanpak van ernstige overlast. Het college denkt met het bestuursmiddel ernstige overlast te kunnen voorkomen

De maatregelen kunnen worden ingezet wanneer er sprake is van ernstige, aanhoudende overlast en wanneer het bestaande instrumentarium tekort schiet. In zo´n geval kan de burgemeester aan individuen en/of groepen een gebiedsverbod en/of een meldingsplicht opleggen.

De beleidsregels vloeien voort uit de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast, die sinds 1 september 2010 van kracht is. Deze wet is er gekomen, omdat gemeenten vonden dat zij onvoldoende bestuurlijke en strafrechtelijke middelen hadden om ernstige overlast en voetbalvandalisme tegen te gaan.