NIEUW-LEKKERLAND – Het personeel van zwembad Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland gaat zaterdag 26 maart vanaf 11.00 uur met een geluidswagen en mascotte Jip de straat op om te protesteren en zoveel mogelijk abonnementen te verkopen. De gemeente Nieuw-Lekkerland, die tegenwoordig gemeente Molenwaard heet, heeft aangegeven het contract met Sportfondsen per 31 december 2011 op te zeggen. Bedrijfsleider Monique Veldman van Sportfondsen is bang dat deze opzegging een voorbode is van een definitieve sluiting van het bad en wil met de verkoop –en protestactie duidelijk maken dat Zwembad Schoonenburg een belangrijke rol in de Nieuw-Lekkerlandse samenleving vervult.

Voorlichter Dave Heemskerk, van de gemeente Molenwaard ontkent dat er sprake is van een dreigende sluiting: “Het contract is puur uit praktische overwegingen opgezegd. De gemeenteraden hebben namelijk met elkaar afgesproken geen onomkeerbare besluiten te nemen voordat de nieuwe gemeente er is.”

Volgens Heemskerk moeten de besluiten juist nog genomen worden. “We zijn nu aan het voorsorteren op de keuzes. Rond mei/juni wordt de kadernota gemaakt en de verwachting is dat er tussen juni en september over het zwembad gediscussieerd zal worden. Tot die tijd wordt er geen besluit genomen. Ook niet over het zwembad in Groot-Ammers.”