De JGR heeft plannen om ook dit jaar weer een 'timmerdijk' te organiseren.

ALBLASSERDAM – De Jeugdgemeenteraad (JGR) van Alblasserdam gaat zich de komende tijd weer meer richten op het adviseren van de gemeenteraad. De afgelopen jaren was deze kerntaak wat naar de achtergrond gedrongen, omdat de leden zich vooral richtten op publiciteit en naamsbekendheid. Verschillende partijen van de ‘echte’ gemeenteraad gaven echter in Bijeenkomst van Informatie en Opinie aan zich graag weer te laten informeren door de jeugdraad.

Deze maand is de koers van 2011 gepresenteerd. Dit document is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 februari aan burgemeester Bert Blase overhandigd. De afgelopen maanden heeft de JGR hard gewerkt aan het schrijven van een koers voor het komende jaar. Dit gebeurde naar aanleiding van een Bijeenkomst van Informatie en Opinie (BIO) van de gemeenteraad. Op deze bijeenkomst legde de JGR verantwoording af voor alle werkzaamheden die in 2010 zijn verricht. Toen bleek dat er een behoefte was aan een visie en plan op papier voor het komende jaar.

Wijk Timmerdijk
De afgelopen jaren heeft de JGR zich vooral gericht op het verkrijgen van publiciteit en naamsbekendheid. Het oorspronkelijke doel van de JGR, het adviseren van de gemeenteraad, is op de achtergrond terecht gekomen. Verschillende partijen, onder andere CU, SGP en D66, gaven in de BIO-vergadering aan dat het goed zou zijn als de JGR zich meer gaat richten op haar adviserende rol. Dit betekent echter niet dat de JGR stopt met het organiseren van allerlei activiteiten. Integendeel, ook in dit jaar zal de JGR weer volop bezig zijn met leuke projecten. Er zijn momenteel plannen voor een herhaling van de ‘Talentnight’ en het huttendorp ‘Wijk Timmerdijk’. Tevens is de JGR in 2011 aanwezig op grote Alblasserdamse evenementen, zoals het Havenfestival, wat het afgelopen jaar een groot succes is. Ook dit jaar wil de JGR er weer zijn voor de jeugd van Alblasserdam, soms in samenwerking met het Jongerenwerk Alblasserdam.

Koers
De Koers 2011 is voor elke Alblasserdammer beschikbaar, het is een openbaar document. Het stuk zal de komende jaren bepalend zijn voor de te volgen koers. Koers 2011 is zeer binnenkort te downloaden via jgralblasserdam.nl. De Jeugdgemeenteraad is een organisatie voor en door jongeren. De JGR bestaat uit een groep enthousiaste jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Ze noemt zichzelf een spreekbuis naar de gemeenteraad en organiseert een aantal keer per jaar activiteiten voor jongeren in Alblasserdam.