ALBLASSERDAM – Een aantal aquarianen kwam bij elkaar, zomaar, om van gedachten te wisselen, of om plantjes en visjes te ruilen en snel welde het idee dat een aquariumvereniging in het Alblasserdamse misschien wel haalbaar zou zijn en aldus werd in maart 1951 Aquariumvereniging “De Paradijsvis”opgericht door de “pioniers” van toen.

Een der grootste en meest dankbare evenementen was het plaatsen – en onderhouden – van aquaria bij mensen die lang aan het ziekbed waren gekluisterd. Toen al waren de oprichters ervan overtuigd dat naamsbekendheid heel belangrijk is en dat leidde tot diverse tentoonstellingen. De oude dia’s van het “Berenhol” en de aanleg van een ware woestijn in de Manege in de Polderstraat te Alblasserdam spreken nog steeds tot de verbeelding.

Ruimte
Eenmaal gevestigd, ontstond de behoefte aan een ruimte, waar men bij elkaar kwam. Waar men visjes en plantjes kon ruilen. Waar men zomaar wat over de hobby kon praten. Deze ruimte werd gevonden bij de toenmalige voorzitter, Gerrit van Omme, die zijn kelderruimte hiervoor inrichtte. Niemand kon toen vermoeden dat vlakbij het echte ontmoetingscentrum van de Paradijsvis zou ontstaan.

Kelders huren
De vereniging groeide spectaculair en begin zeventiger jaren werden kelders gehuurd onder de flat aan de van Eesterensingel in Alblasserdam. Zonder enig comfort; totaal kaal. Het waren de doorzetters die er wat van maakten en de vier ruimtes ondergingen een metamorfose: ontmoetingscentrum “Het Schuimnest” ontstond. Er konden vergaderingen worden gehouden, sprekers hoefden niet meer naar gehuurde zaaltjes en leden konden elkaar twee keer in de week ontmoeten. Ook de “ruilbeurs” groeide steeds.

Schuimnest
Het ontmoetingscentrum is 33 jaar het hart van de vereniging geweest. Wegens sloop van het gebouw waarin het Schuimnest was gevestigd, diende het in 2006 ontruimd te zijn. In november 2006 werd het nieuwe clubgebouw in de Klaproosstraat te Alblasserdam geopend.

Open dag
In vervolg op de receptie ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan op 4 maart 2011, welke gehouden zal worden in “Landvast”, aanvang 19.00 uur zal op 16 april 2011 eenieder in de gelegenheid gesteld worden om kennis te maken met de aquariumvereniging; op die datum zal het clubgebouw vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur voor iedereen toegankelijk zijn. U vindt het clubgebouw aan de Klaproosstraat 26 te Alblasserdam. Meer informatie over de vereniging is te vinden op http://www.paradijsvis.nl/.

Tekst en foto’s: Joop Aret.