ALBLASSERDAM – Het was niet nodig dat Alblasserdammers hun ramen en deuren gesloten hielden tijdens en net na de brand op 5 januari dit jaar bij een chemisch bedrijf in Moerdijk. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Bert Blase aan de plaatselijke CDA-fractie. Tussen de regels door is te lezen dat de informatie die werd verstrekt via de landelijke internetsite Crisis.nl onjuist was. Op de site was tijdens de brand te lezen dat mensen in de Alblasserwaard werd geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Dit advies is echter niet vanuit het bevoegd gezag uitgegaan. Kortom, de gemeente Alblasserdam heeft goed gehandeld door het luchtalarm niet af te laten gaan.

Het Regionaal BeleidsTeam (RBT) van de veiligheidsregio had ten tijde van de brand de verantwoordelijkheid voor de centrale communicatie. De aangesloten gemeenten, waaronder Alblasserdam, waren daardoor ‘volgend’ in die informatievoorziening. Volgens de brief van Blase is vanuit dit team geen advies uitgegaan om ramen en deuren gesloten te houden in de Alblasserwaard en dus hoefden Alblasserdammers niet via het luchtalarm geattendeerd te worden op de brand.

De vraag waarom op Crisis.nl wél het advies stond om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten wordt de komende weken onderzocht. “De informatievoorziening is niet altijd duidelijk geweest. Binnen de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid wordt een interne evaluatie uitgevoerd. Tevens zal de Onderzoeksraad voor Veiligheid in samenwerking met de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid een onderzoek instellen naar de toedracht en bestrijding van het incident,” aldus Blase.