ALBLASSERDAM – Een vijftal studenten van de Hogeschool Rotterdam gaat het komende halfjaar onderzoek doen naar een mogelijke herbouw van de schut –en uitwateringssluis op de Dam in Alblasserdam. Het project wordt begeleid door Alblasserdammer Arie den Boer en wethouder vrijetijdseconomie Sjoerd J. Veerman. Tot 1998 vormde de sluis de verbinding tussen de rivieren de Noord en de Graafstroom/ de Albas. Onderzocht wordt of het in ere herstellen van de sluis financieel en technisch haalbaar is en voldoende voordelen met zich meebrengt. De eerste kostenberekeningen laten bedragen tussen de zeven en zeventien miljoen euro zien.

Maandag 14 februari werd met het project gestart. De studenten ruimtelijke ordening, planologie en civiele techniek, te weten: Christiaan Barth, Tanja Beijleveld, Arjan Blok, Sven Egas en Christian Nieuwenhuijse kwamen op het gemeentehuis bijeen om de planning van de komende maanden door te spreken. Daarbij namen zij een kijkje bij de bewuste sluis.

Voordelen
Volgens Arie den Boer kan het openstellen van de sluis veel voordelen met zich meebrengen. “Je moet het onderzoek zien in het perspectief van de toeristische plannen met Haven-Zuid. In het verleden zijn de plannen al eens onderzocht, maar toen was er nog niets bekend over het transferium. Tegenwoordig vinden veel mensen het een gemis dat de sluis gesloten is. Vandaar dat we dat nu vanuit een nieuw perspectief willen onderzoeken. Mogelijke voordelen zijn dat er meer toeristen via Alblasserdam naar bijvoorbeeld de molens van Kinderdijk kunnen varen en dat duurzaam vervoer over water gestimuleerd kan worden.”

Kosten
De komende maanden gaan de studenten aan de slag om uit te zoeken wat haalbaar is. Zowel in technisch als financieel opzicht. Na een half jaar worden drie opties gepresenteerd en toegelicht. Volgens Den Boer kwam uit een globale voorberekening een bedrag van 17 miljoen euro naar voren. “Maar maandagochtend hoorde ik op het gemeentehuis dat het ook voor tien miljoen minder kan. Kortom: we moeten nog veel uitzoeken.” Den Boer hoopt dat na de presentatie het idee op de politieke agenda gezet kan worden, zodat dan beslist kan worden of de sluis weer in gebruik wordt genomen of niet.

De sluis
De sluis bestaat al sinds 1599. Echter met het bombardement van het dorpscentrum van Alblasserdam in 1940 werd de sluis zo zwaar beschadigd dat deze bijna geheel moest worden vernieuwd. De sluis werd onder leiding van architect H. van der Kloot volledig hersteld in de bouwstijl van de Delftse school. In november 1998 is de sluis buiten werking gesteld en aan de rivierzijde is er een amfitheater gebouwd waardoor de sluis zijn functie verloor met het gevolg dat het verval van de nog intact zijnde binnenzijde zijn intrede deed.