ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam gaat de komende maanden op zoek naar hoe het bestuur in de toekomst het Damdorp leiding wil geven. De Alblasserdamse identiteit staat daarbij hoog in het vaandel. De raad wil bij de zoektocht de inwoners van het dorp actief betrekken en luisteren naar hun mening, maar wil niet alleen via deze site en internet in het algemeen, horen hoe goed of slecht het gaat met de gemeente. “Als ik alleen af moet gaan op al die reacties, wordt het wel heel moeilijk om te besturen. Daarom organiseren we verschillende bijeenkomsten voor onze inwoners en ondernemers,” aldus Aart Boele die namens de raad de nieuwe plannen afgelopen week presenteerde. Het zou volgens burgemeester Bert Blase goed zijn als mensen in gesprek gaan met hun bestuurders:  “Ik ben hier altijd op aanspreekbaar en ik weet dat dit ook geldt voor onze wethouders en raadsleden.”

Doel
Het doel van de gemeentelijke zoektocht is om de positie van Alblasserdam te kunnen versterken om de belangen van de inwoners, bedrijven en het maatschappelijk veld zo goed mogelijk te kunnen behartigen. De raad vindt het belangrijk om dat nu te doen omdat Alblasserdam te maken heeft met zaken als de economische crisis, plannen van het nieuwe kabinet en ontwikkelingen in de regio. Ook leven er binnen de Drechtsteden ideeën om nog meer samen te werken; daarom vindt de raad het belangrijk alle mogelijkheden te doordenken.

Een werkgroep uit de raad heeft een startnotitie gemaakt waarin staat beschreven hoe ze dit proces stap voor stap aan wil pakken. Gemeenteraad en college van B&W trekken in dit traject samen op. Na de zomer nodigt de raad ook de inwoners uit om mee te praten in dit traject.

Ontwikkelingen
Naast de economische crisis en een groot ombuigingstraject heeft Alblasserdam te maken met andere ontwikkelingen. Politieke veranderingen zorgen voor nieuw landelijk beleid. Binnen het bestuur van de Drechtsteden en bij de afzonderlijke Drechtstedengemeenten staat het toekomstperspectief ook op de agenda.

Versterken
De gemeenteraad wil nu starten met dit traject zodat ze vanuit eigen inzicht en ‘aan de voorkant’ een visie kan ontwikkelen. Hierbij moeten niet alleen de economische ontwikkelingen leidend zijn in de keuzes die de gemeente maakt. Het traject gaat vooral over de vraag hoe we de positie van Alblasserdam kunnen versterken om de belangen van de inwoners, bedrijven en het maatschappelijk veld zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Toekomstscenario’s
Voor de zomer 2011 presenteert de werkgroep een aantal mogelijke toekomstscenario’s over de bestuurlijke positie van Alblasserdam. Over deze scenario’s wil de gemeenteraad na de zomer graag discussiëren met de inwoners. De startnotitie staat op de agenda van de gemeenteraad van 22 februari 2011. In het najaar van 2011 eindigt het traject met een openbaar raadsdebat.