ALBLASSERDAM – De nieuwe plannen van CKC Kinderdijk om een multifunctionele sporthal op het korfbalveld langs de Van Hogendorpweg te bouwen, is in betere aarde gevallen dan de vorige plannen. Dat bleek tijdens de informatiebijeenkomst eerder deze week, die werd bezocht door zo’n 75 mensen. Toch bleven de uitgenodigde buurtbewoners kritisch. Zo werden veel vragen gesteld over eventueel overlast dat kan ontstaan na de bouw van de hal. Met name het parkeerprobleem wordt gevreesd.

Middels een PowerPoint-presentatie werd deze week de huidige stand van zaken gepresenteerd. Hierbij kwamen aan de orde de plaats van de hal, de maten van het gebouw en de eventuele mogelijkheid van het opschuiven van het project naar voren of naar achter. De sporthal is nu gepositioneerd tegen de Van Hogendorpweg met een lengte van ongeveer 44 meter, een breedte van zo’n 24 meter en een hoogte van acht meter.

Verantwoording
Voor de sporthal aan de veldzijde bevinden zich de kleedkamers en het restaurant. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk gemaakt dat er nog een hele uitdaging ligt om dit allemaal financieel verantwoord rond te krijgen. Het bestuur en de commissie voelen een grote verantwoording om goed afgewogen beslissingen te nemen voor nu maar ook voor de toekomst.

Not In My Back Yard
Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Uiteraard werd gevraagd waarom de hal juist op deze locatie moet komen. Daar kon CKC kort maar krachtig in zijn. “Na zorgvuldige overweging is de commissie van mening dat de plaats waar nu voor is gekozen de minste overlast bezorgt. Ook de gemeente staat achter de gekozen locatie,” aldus de club.

Overlast
Een ander kernwoord van de bewoners was overlast. Hierbij valt te denken aan parkeeroverlast, geluidsoverlast en de zondagsrust. Wat betreft de zondagsrust heeft de voorzitter gemeld dat wanneer de vereniging de Molenzichthal gaat beheren, deze zondagrust behouden zal blijven, zeker onder zijn bewind. Hij verwacht dat zijn opvolger dit beleid voortzet. “De zondagsrust zit bij ons diep verankerd in de vereniging,” aldus voorzitter John de Jong.

Wethouder
Na de pauze heeft de wethouder Sjoerd J. Veerman de bewoners toegesproken en ook de noodzaak van de hal uitgelegd, niet alleen voor CKC Kinderdijk maar ook voor de wijk Kinderdijk en de gemeente in zijn geheel. “De gemeente hecht veel waarde aan het behoud van de groene long. Dat betekent dat er na realisatie van een eventueel tweede kunstgrasveld geen woningen op het overgebleven stuk groen zullen worden gerealiseerd,” aldus Veerman.

Transparant
De wethouder gaf verder aan dat er kritisch wordt gekeken naar de parkeeroverlast en dat dit punt ook in het kader van de bouwvergunning nader zal worden onderzocht. De wethouder zei de bewoners toe dat het proces dat wordt doorlopen transparant zal zijn.