ALBLASSERDAM – De PvdA Drechtsteden heeft zaterdag 22 januari een symposium in Cultureel Centrum Landvast gehouden met als thema “Geen kinderen in armoede in de Drechtsteden”. PvdA Tweede Kamerlid Hans Spekman adviseerde gemeenten zich toch vooral strijdbaar op te stellen ten opzichte van de overheid en niet als makke schapen bij de bezuinigingen op sociaal beleid.

Yvonne Bieshaar, de directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden, gaf eerst een presentatie over de stand van zaken in de Drechtsteden. Ook mensen in de Drechtsteden hebben het financieel moeilijk. Vooral eenoudergezinnen met minderjarige kinderen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens, huishoudens met bijstand, maar ook werkende armen kampten in 2009 relatief het vaakst met armoede. Er zijn vijftien regelingen in de Drechtsteden om aanvullingen te geven. Volgens Yvonne komen door de crisis nu ook gewone jongens en meisjes met een hbo-diploma in de bijstand door inkrimpen van bedrijven. Veel ZZP’ers werken onder het minimumloon. Yvonne ziet wel de behoefte aan personeel weer toenemen.

Hans Spekman noemde ook als oorzaken van armoede het wegvallen van toeslagen, echtscheidingen en langdurige ziekte. Hij ziet vooral een toenemende vraag naar HBO’ers en WO’ers, maar minder naar VMBO’ers (uitgezonderd zorg en techniek). Ook komen er meer gedwongen ZZP-constructies omdat werkgevers voortdurend drukken op de lonen. Spekman wil een activistischere PvdA: “Zoek de mensen op. Heldere taal is nodig, communiceer duidelijk wat je wilt. Armoede zorgt vooral voor isolement. Er moet van deur tot deur worden gegaan om mensen weer bij de samenleving te betrekken. De PvdA wil in de zorg een inkomensafhankelijke premie.”

Johan Lavooi (wethouder en bestuurslid Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk) vertelde over het SMS-kinderfonds dat er voor opgroeiende kinderen is. Echter alleen in Dordrecht en Zwijndrecht wordt dit fonds goed gebruikt, maar in de andere Drechtsteden bijna helemaal niet. Dat moet veranderen. Volgens Johan moeten de gemeenten ook via Drechtwerk meer werk laten verrichten, zodat meer werknemers hier aan de slag kunnen. Er komt een nieuw Minimabeleid, dat ook aanvullingen wil geven aan de werkende armen.

De WMO adviesraad vroeg aandacht voor daklozen. Er is momenteel een onderzoek gaande in Zuid-Holland Zuid en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden naar de verschillen in opvang.

De Clientenraad WWB wil vooral het SMS-kinderfonds behouden en voorkomen dat dit wordt uitgekleed. Dit fonds zorgt ervoor dat veel kinderen kunnen blijven meedoen.

Eerste Kamerlid Kim Putters vertelde over het belang van de Eerste Kamer. Vooral nu de verhoging door de Eerste Kamer van de BTW op Cultuur voorlopig is uitgesteld en ook de korting op de partnertoeslag van de AOW voorlopig niet doorgaat. De Eerste Kamer kan ervoor zorgen dat ongewenste bezuinigingen niet doorgaan. Dan moeten in de Eerste Kamer de regeringspartijen niet groter worden. Nu hebben zij niet de meerderheid. 

Kim somde aan het eind van het symposium een aantal conclusies op:
1. Zorg vooral goed voor opgroeiende kinderen, dat zij goede opleidingen volgen en kunnen meedoen (sporten, cultuur e.d.)

2. Versterk het SMS-kinderfonds

3. Creëer kansen voor iedereen, met name voor mensen die het niet makkelijk hebben

4. Voorkom de “ratrace” naar de bodem, en zorg dat er voldoende werk is, ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt: geef mensen de kans om te werken en een eigen inkomen te verdienen

5. Versterk het Centrum voor Jeugd en Gezin

6. Stel je als Drechtsteden gemeenten strijdbaar op t.o.v. de rijksoverheid bij de bezuinigingen op sociaal beleid

De bovenstaande tekst is ingestuurd door de PvdA.