ALBLASSERDAM – Vanaf januari 2011 vergadert de gemeenteraad volgens een nieuwe stijl. De opvallendste verandering is dat de raad alleen nog op dinsdagen vergadert. Daarnaast kan de raad voortaan elke dinsdag besluiten nemen. Kernwoord is flexibiliteit; het presidium – waarin alle fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier zitting hebben – bepaalt elke maand de invulling van de vergaderingen en het proces van besluitvorming. Vandaag, dinsdag 18 januari wordt de eerste commissievergadering gehouden. Klik op Lees Meer om verder te lezen.
 
Iedere eerste dinsdag van de maand is bestemd voor de ‘Drechtstedendinsdag’; de colleges van B&W en de gemeenteraden uit de regio vergaderen dan met elkaar over onderwerpen die alle Drechtsteden aangaan. Op de andere avonden zijn de commissieavonden, BIO-avonden en debatraad-avonden gepland. Nieuw is dat er iedere dinsdagavond besluitvorming mogelijk is in een zogenaamde ‘hamerraad’: besluitvorming die geen bespreking behoeft en/of snel moet gebeuren, kan met een klap van de voorzittershamer worden afgehandeld.

Efficiënter
Begin september 2010 is de voltallige gemeenteraad op een heisessie geweest. Een werkgroep uit de raad heeft samen met de griffier onderzocht hoe de gemeenteraad efficiënter kan vergaderen. Met de nieuwe aanpak wil de gemeenteraad het aantal (commissie)vergaderingen verminderen, de inhoud van de vergaderingen verbeteren, een vaste vergaderavond (dinsdag) invoeren, en het proces van besluitvorming inkorten.