ALBLASSERDAM – Al vijf jaar ondervinden de inwoners van de Alblasserdamse nieuwbouwwijk Alblasserwerf hinder van diverse problemen. Zo is de bewegwijzering naar de Fast Ferry nog steeds niet goed en is er gebrek aan parkeerruimte. Tijdens een bewonersavond op 11 januari in Landvast besloten de bewoners gezamenlijk de schouders er onder te gaan zetten door een vereniging op te richten. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

De officiële missie is: “Een spreekbuis zijn van alle bewoners van de wijk Alblasserwerf naar instanties en instellingen voor de optimale leefbaarheid van de wijk en het bevorderen van de saamhorigheid in de wijk.” Tevens zal worden gestreefd  naar samenwerking met de VvE van de het appartementencomplex van de Hellingen.

De ongeveer veertig aanwezigen waren het er unaniem over eens dat er wat aan de problemen gedaan moet worden. “We zijn de puinhoop in de wijk zat. Vaak staan we vast om de wijk uit te gaan. Ik denk dat we met het oprichten van een vereniging op de goede weg zitten. Samen staan we sterk,” sprak een van de bewoners.

De vereniging gaat zich vooral richten op collectieve onderwerpen..” Het gaat  om concrete zaken zoals bijvoorbeeld het gebrek aan parkeerruimte en de locaties van de voetgangersoversteek-plaatsen ,” aldus Robbert Blom, presentator van de avond.