ALBLASSERDAM – De plaatselijke D66 heeft vrijdag 14 januari vragen ingediend bij de gemeente over de gladheidsbestrijding van de afgelopen maanden in Alblasserdam. Volgens de fractie ontstonden er door de gladheid gevaarlijke en soms schrijnende situaties. “Vast gereden sneeuw en ijzige wegoppervlakken zorgden op wegen in woonwijken voor onveilige situaties voor mens en verkeer en ook rondom bejaardenhuizen, apotheken en voor een instelling als Dok11 was de bereikbaarheid ook verre van acceptabel.” Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Het is volgens de D66 de vraag of de gemeente wel voldoende vastberaden is geweest om haar verantwoordelijkheid voor de gladheidbestrijding naar voldoening na te komen. “Het was immers wethouder Ad Cardon die in aanloop naar deze winter nog ontkende dat de gemeente een “scheve schaats” had gereden,” vertelt raadslid Michael van der Plaat.

D66 vraagt onder meer aan de wethouder of er voldoende aanvullende maatregelen zijn genomen om voor een meer veilige situatie op deze plaatsen te zorgen. Daarnaast zet de sociaalliberale fractie haar vraagtekens bij de geschiktheid van Netwerk als partner. “De gemeente Alblasserdam zorgt voor de gladheidbestrijding in samenwerking met het bedrijf Netwerk. Voorgaande winter is de gladheidbestrijding geheel in handen geweest van dit bedrijf, ook toen was de kwaliteit ver beneden peil. Nu is er wederom reden tot zorg en hebben de maatregelen die de gemeente zelf heeft genomen blijkbaar tekort geschoten. Nabij gelegen gemeenten als Dordrecht en Hendrik-Ido Ambacht werken ook samen met Netwerk en hebben tevens geen reden tot tevredenheid. Daarom roept onze fractie op tot een evaluatie van deze samenwerking,” aldus Van der Plaat.