ALBLASSERDAM – “Het functioneren van de democratie is niet alleen de zorg van het gemeentehuis, laat staan van de minister, de commissaris en de burgemeester. De democratie, en de zorg daarvoor, is van de gemeenschap als geheel,” zo sprak burgemeester Bert Blase van Alblasserdam woensdagavond 12 januari tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in een goedgevulde zaal in Cultureel Centrum Landvast. Blase wil, door inwoners van het damdorp actief te betrekken bij gemeentelijke keuzes een nieuwe weg in de Alblasserdamse democratie verkennen. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Dit bericht is op donderdag 13 januari aangevuld met foto’s van Pieter van den Berg.

In zijn speech liet de burgervader weten meer gebruik te maken van de kennis en kwaliteit van de Alblasserdammers. “Ik geloof zeker dat we dan sommige taken, die ooit op het gemeentehuis zijn terechtgekomen, weer ‘naar de samenleving’ kunnen brengen. Onze gemeenteraad, en ons college van B&W, wil daarover graag met u in gesprek. Wethouder Cardon is bezig met de mensen van het buurtcomité in Kinderdijk, om te bekijken hoe we daar invulling aan kunnen geven. Hierbij gaan we extra kijken naar wat dit voor de communicatie in de buurt kan betekenen, ook langs de digitale weg.”

Verandering binnen het gemeentehuis
Maar het verkennen van deze nieuwe weg, is volgens Blase niet alleen de zorg van het gemeentebestuur en het gemeentehuis. “Het is ook een zorg van de ondernemers, van de maatschappelijke instellingen, van onze inwoners zelf. Dat vraagt ook verandering binnen het gemeentehuis zelf, natuurlijk. Maar ook bij ondernemers, winkeliers, instellingen, verenigingen en inwoners. Ik wil u vragen daarin mee te denken. Voorstellen te doen en initiatieven te nemen. Dat kan gaan over gezamenlijke voorzieningen. Willen we een zwembad, een dependance van het ziekenhuis, een nieuwe sporthal in ons dorp? En als we dat willen, wat hebben we daarvoor over? Volgens mij begrijpen we allemaal, dat zoiets niet ‘van de ene dag op de andere’ verandert. Maar ik nodig u uit om hierin mee te gaan.”

Successen
Verder blikte de PvdA-politicus in zijn speech terug op de succes van het afgelopen jaar: “We hebben een nieuw multifunctioneel centrum in Kinderdijk – dat deze maand door de minister officieel geopend wordt, een nieuwe school – het Palet – heeft zijn deuren geopend, we hebben een vernieuwde toegangsweg tot ons dorp, met een brandweerkazerne in aanbouw, en er wordt gewerkt aan het lang gewenste fietspad langs de Dijk. Tegelijk zijn er ongeveer 6000 vrijwilligers bijna dagelijks in de weer in ons dorp, of het nu om sport, hulp aan ouderen, buurtactiviteiten of kerkenwerk gaat; er worden wijkschouwen gehouden om te bezien wat in wijken en buurten goed gaat of beter kan; de stichting Kinderboerderij zag het licht, we onthulden het nieuwe oorlogsmonument en het openbaar onderwijs is per 1 januari verzelfstandigd. En nog meer achter de schermen wordt de bedrijfsvoering van de gemeente gestaag verbeterd, is er voor grote bedragen op de begroting bezuinigd – waarbij steeds geprobeerd wordt dat ‘de buitenwereld’ dit zo min mogelijk merkt – en wordt de dienstverlening van onze gemeente steeds beter via internet toegankelijk. Natuurlijk, dat móet de gemeente ook doen, maar toch, het is ondertussen een hele klus. Want ook de bekende balie-dienstverlening loopt door.”

De toespraak werd met een persoonlijke noot afgesloten: “Mijn eerste periode om uw burgemeester te zijn heb ik met plezier ervaren. Ik voel me zeer welkom in Alblasserdam – en ik weet dat dit ook geldt voor mijn vrouw. Het doet me elke keer weer goed als een van de kinderen op straat “hallo burgemeester” roept en zwaait. Het zal u waarschijnlijk niet verbazen. De persoonlijke contacten met u allen boeien mij telkens weer. Namens het gemeentebestuur wens ik u een initiatiefrijk 2011.”

Behalve de toespraak werd, tijdens de nieuwjaarsreceptie die door veel mensen als gezellig, nuttig en leerzaam werd ervaren, een trombonesolo gespeeld door Anne Ruth van Driel, trad zangkoor De Klinkers op en liet muziekvereniging Soli Deo Gloria horen wat voor kwaliteit ze in de mars hebben. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje.

De volledige toespraak van burgemeester Bert Blase is hier te downloaden.