ALBLASSERDAM – Wasko schrapt na de meivakantie vier dagdelen peuterspeelzaalopvang in Alblasserdam. Volgens de kinderopvangorganisatie is dit hard nodig om het hoofd boven water te houden. De maandagmiddag –en donderdagochtendgroep van ‘Ot en Sien’ (locatie Scheldeplein) en de maandagochtend –en donderdagmiddaggroep van de ‘Wip-Wap (locatie Boerenpad) vervallen. Het gevolg van deze inkrimping is dat ouders langer moeten wachten, voordat er plaats is voor hun kind. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

In een brief aan de betreffende ouders schrijft Wasko-beleidsadviseur Piet Penning dat er geen andere mogelijkheden waren. “Vanwege een lagere uitkering van de rijksoverheid was de gemeente Alblasserdam genoodzaakt haar uitgaven opnieuw te bezien. Ook het peuterspeelzaalwerk is niet buiten deze bezuinigingsronde gebleven. Helaas bleek het niet mogelijk om alle groepen te handhaven. De beschikbare middelen waren daar eenvoudigweg te gering voor.”

Rijksuitkering
Behalve een lagere uitkering van de gemeente had de organisatie ook last van de vermindering van de rijksuitkering voor Voor –en Vroegschoolse Educatie (VVE). Even begon het er op te lijken dat de laatste levensuren van het peuterspeelzaalwerk waren ingeluid. Echter, na veel gesprekken en onderhandelingen met de gemeente en Wasko kon dit doemscenario worden voorkomen.

Wachtlijsten
Omdat de eerder genoemde groepen na de meivakantie vervallen, worden daar vanaf heden geen nieuwe kinderen meer geplaatst. Aan ouders van kinderen die op de wachtlijst staan voor een van de bovenstaande groepen, wordt gevraagd contact op te nemen met de afdeling ‘plaatsing’ van Wasko, zodat de mogelijkheid besproken kan worden het kind op een andere wachtlijst te zetten. Wasko attendeert ouders erop dat het inkrimpen van het aantal kindplaatsen op de peuterspeelzaal ook gevolgen heeft voor het moment dat het kind geplaatst kan worden.

Wasko is de regionale kinderopvangorganisatie in de Alblasserwaard. De organisatie biedt ruimte aan meer dan 3.000 kinderen van 0 tot 13 jaar in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, tussenschoolse en buitenschoolse opvang.