ALBLASSERDAM – Voor onder meer de scholen in Alblasserdam geldt het advies om contact met roetdeeltjes te vermijden. Door de brand in Moerdijk op woensdag 5 januari zijn er roetdeeltjes op de grond neergeslagen in de regio Zuid-Holland Zuid. Het advies blijft om contact met de roet te vermijden totdat bekend is om welke stoffen het gaat. Dit advies geldt ook voor de kinderen die maandag weer naar school zijn gegaan. De presentatie van het RIVM-onderzoek naar de roetdeeltjes die zijn vrijgekomen bij de brand in Moerdijk is uitgesteld. Aanvankelijk zou de uitslag maandag 10 januari bekend gemaakt worden. Inmiddels is dit een dag uitgesteld. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

In het geval dat er duidelijke verontreinigingen waarneembaar zijn op schoolpleinen, is het advies om deze verontreinigingen uit voorzorg af te zetten. Bij de afwezigheid van zichtbare verontreinigingen is buiten spelen volgens de veiligheidsregio geen probleem. “De regen heeft eventueel aanwezige vervuiling hoogstwaarschijnlijk weggespoeld. Verder kunnen de gebruikelijke hygiënevoorschriften gehanteerd worden, zoals voeten vegen voordat de kinderen de school binnengaan en handen wassen wanneer deze in contact zijn geweest met roet. Probeer er dus op te letten dat de kinderen ‘schoon’ de klassen in gaan,” is het advies.

Kinderen hebben bij het buiten spelen natuurlijk direct contact met aanwezige speeltoestellen. Mochten deze verontreinigd zijn geraakt, dan heeft de regen deze al deels schoongespoeld. Zichtbare verontreinigingen kunnen worden schoongemaakt met water en schoonmaakmiddel. Grove vervuiling kunt u eerst afspoelen met een flinke hoeveelheid water.

Zandbakken
Bij zandbakken die niet met een zeil of een klep zijn afgedekt wordt geadviseerd deze niet te gebruiken tot de uitkomsten van de meetresultaten van de grondbemonstering bekend zijn. De verwachting is dat de meetresultaten dinsdagmiddag 11 januari bekend worden gemaakt. Tijdens de persconferentie moet duidelijk worden wat er in de roetdeeltjes zit en wat dat betekent voor omwonenden en de gewassen op het land. De persconferentie zou eerst maandagmiddag al worden gehouden, maar het lukte het RIVM niet om voor die tijd een rapport op te stellen. Burgemeester Brok van Dordrecht en Van der Velden van Breda hebben daarom besloten om te wachten met het bekendmaken van de meetresultaten en eventuele maatregelen.