Update: de lijst met de stoffen die bij het bedrijf lagen opgeslagen is inmiddels bekend. Deze is HIER te downloaden.

ALBLASSERDAM – Naar aanleiding van de grote brand bij een chemisch bedrijf in Moerdijk, vorige week, maakt de gemeente Alblasserdam op haar website het volgende bericht bekend: “Nu de hulpdiensten de bron van het incident onder controle hebben, komt de volgende fase in beeld: de afwikkeling van de operationele inzet en de zorg voor de hulpverleners en de inwoners. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft een inventarisatie gemaakt van klachten, van zowel de eigen hulpverleners als inwoners van het gebied.” Klik op Lees Meer om verder te lezen.

“Bij de GGD Zuid-Holland Zuid hebben de afgelopen dagen ca. dertig mensen gezondheidsvragen gesteld, die te maken hadden met het incident Moerdijk. Bij de huisartsenposten betrof dat minder dan tien mensen. Niet bekend is hoeveel mensen zich bij de eigen huisarts hebben gemeld met klachten.”

“Van de hulpverleners van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, die in Moerdijk assistentie hebben verleend, hebben er acht met gezondheidskundige klachten een beroep gedaan op de medische hulp. Enkele honderden inwoners hebben een beroep gedaan op het algemeen informatienummer 0800-1351. Veel mensen hebben ook gebruik gemaakt van www.crisis.nl. Deze website blijft nog in gebruik, zolang dat nodig wordt geacht.”

“De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid verwacht na het weekend de uitslag naar de samenstelling van de roetdeeltjes. Deze wordt nauwlettend onderzocht op aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.
Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een team vrijgemaakt, die zich de komende tijd uitsluitend bezig zal houden met de afhandeling van en zorg voor alle lopende zaken. Zaterdag 8 januari is het team de hele dag actief geweest, onder andere met het beantwoorden van vragen van inwoners. Het team is bereikbaar via mailadres: nafase@vrzhz.nl of via telefoon 06 -512 62 408. Voor specifieke gezondheidsvragen kan worden gebeld met de GGD Zuid-Holland Zuid, tel. 078-770 85 00.”