Op de dijk van Alblasserdam naar Kinderdijk gebeuren regelmatig ongevallen. De belangengroep denkt dat de onveiligheid met de bouw van een nieuwe woonwijk op het terrein van Mercon Kloos nog meer toeneemt.

ALBLASSERDAM – De Belangengroep Dijk is verbijsterd over de reactie van wethouder Sjoerd J. Veerman op het besluit van de Raad van State om de goedkeuring op het bestemmingsplan Mercon Kloos te onthouden. In een brief, die werd gestuurd naar diverse media,beschuldigt de groep wethouder Veerman van Alblasserdam van een ‘hautaine, haast arrogante bestuurshouding’. Vorige week werd bekend dat de nieuwe woonwijk Mercon-Kloos in Alblasserdam er voorlopig niet komt. De Raad van State besloot dat de motivering van de bouw van zo’n driehonderd woningen beter moet worden onderbouwd. Wethouder Veerman reageerde toen met de opmerking dat het college van b en w toch doorzet en dat de zaak waarschijnlijk een half jaar vertraging oploopt. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Vooral het laatste gedeelte van de zin, schoot bij de ‘dijkgroep’ in het verkeerde keelgat. Secretaris Henk Stout schrijft in zijn mail: “Hij schoffeert met zijn houding de Raad van State, de bewoners aan het dijklint en de bevolking van Alblasserdam. Hij legt de uitspraak gewoon naast zich neer.”

Spijt
In een reactie aan deze website laat wethouder Veerman weten dat hij het jammer vindt dat zijn uitspraken niet duidelijk zijn overgekomen. “Het is jammer, dat het werken aan de leefbaarheid niet duidelijker is over gekomen. Dat spijt me. Het gemeentebestuur probeert juist de belangen af te wegen en het beste voor de samenleving te zoeken. Vorige week heb ik gereageerd op wat de Raad van State in het vonnis uitspreekt. Daarin wordt met name de verkeerskundige situatie bekritiseerd, niet de woonwijk als zodanig, dat heb ik willen zeggen.”

In de bewuste uitspraak van de RvS staat dat het niet duidelijk is, welke maatregelen precies genomen worden door de gemeente en wat de effecten van deze maatregelen zijn voor de situatie op de West Kinderdijk. Verder is niet zeker of de maatregelen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden nu een deel van deze maatregelen afhankelijk is van afspraken met derden.

Jammer
Veerman: “De Raad van State vindt dat we beter moeten aangeven wat we doen en hebben gedaan en dat we dan ook kunnen onderbouwen dat de verkeersproblematiek niet groter zal zijn. Er wordt hard gewerkt aan het vervoer over water, onderzoek wordt gedaan naar bundeling van vervoer over de dijk, het aanleggen van een vrijliggend fietspad, enzovoorts. Een en ander in constructief overleg met de Klankbordgroep Dijklint waar ook de Belangengroep Dijk aan deelneemt.”

De belangengroep blijft voorlopig doorgaan met het protest tegen de nieuwbouwwijk. “Wij strijden sinds de oprichting voor een stillere, schonere, rustiger en veiligere dijk. Met de uitspraak van de Raad van State worden wij gesterkt in onze uitgangspunten en vinden wij een bevestiging van de goede zaak waarvoor wij staan,” aldus de groep.

Goed overleg
Verantwoordelijk wethouder Verheij die zowel het project Dijklint als Mercon Kloos in zijn portefeuille, laat weten dat hij in goed overleg met de Belangengroep Dijk tot een oplossing wil komen. Verheij: “We hebben als gemeentebestuur hetzelfde belang als de Belangengroep Dijk. Ik heb hen inmiddels uitgenodigd voor een gesprek over het vervolg. In het coalitieakkoord en het collegeprogramma hebben we over de dijk duidelijke afspraken gemaakt over een rustiger en veiliger dijklint. Ook zwaardere en ontmoedigende maatregelen zullen we daarbij niet schuwen mocht het nodig zijn dit doel te bereiken. Het Gemeentebestuur zet zich met volle overtuiging in voor een rustiger en veiliger dijklint in constructief overleg met de belanghebbenden.”

Een raadsinformatiebrief over dit onderwerp is hier  te vinden.