KINDERDIJK – Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw heeft afgelopen week de boezems en bijbehorende natuur bij Kinderdijk aangewezen als definitief Natura 2000-gebied. Van de 162 gebieden op land en vier gebieden op zee, zijn nu 56 gebieden definitief aangewezen. Met de aanwijzing wordt duidelijk hoe de gebieden begrensd zijn en welke kwetsbare natuur in die gebieden bescherming krijgt. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 is niet enkel ter bescherming van gebieden (habitats), maar draagt ook bij aan soortenbescherming.