ALBLASSERDAM – Twaalf afgevaardigden van de gemeente Alblasserdam hebben vorige maand een bezoek gebracht aan Sered, de zustergemeente van Alblasserdam. Inmiddels is van dit bezoek, via de site van de gemeente, een uitgebreid verslag te lezen over de ervaringen tijdens de verkiezingen in Slowakije. Hoewel het volgens SGP’er Eric Boersma een verrijking was van de kennis over het functioneren van de democratie, had er wat hem betreft meer diepgang mogen zijn. “Mijns inziens is de ‘opbrengst’ van de jumelage (towntwinning,red.) voor de gemeente Alblasserdam tot nu toe te beperkt. In de komende jaren zal meer diepgang moeten worden bereikt in de contacten met Sered, zowel op publiek als privaat terrein.” In 2012 wordt door de gemeenteraad besloten of de jumelage wordt voortgezet. Klik HIER om het verslag te downloaden. Het is aan te raden om, voordat u reageert, eerst dit verslag leest.