ALBLASSERDAM – De politieke discussie over een mogelijk nieuw zwembad in Alblasserdam komt steeds dichterbij. In 2011 moet de knoop worden doorgehakt. Daarom vond Alblasserdamsnieuws.nl het hoog tijd om de meningen te peilen bij de zes politieke partijen in Alblasserdam. Vijf partijen gaven hun mening; de SGP vond het nog te vroeg om een stelling in te nemen. Klik op Lees Meer om de reacties van de partijen te lezen.

PvdA
De PvdA was kort, maar krachtig met hun antwoord. “In ons verkiezingsprogramma staat over het zwembad dat over vijf jaar (aan het einde van de raadsperiode 2010-2014) voldoende gereserveerd moet zijn om een zwembad te kunnen bouwen. Onze mening is daar nog niet in veranderd.”

CDA
Het CDA vindt dat een zwembad voor Alblasserdam een basisvoorziening is: “In ons dorp met vele singels en sloten moeten kinderen zo snel mogelijk leren zwemmen. Daarnaast heeft het bad een grote recreatieve en maatschappelijke functie; zo wordt door verschillende verenigingen actief gebruik van gemaakt.

Het huidige zwembad is aan vervanging toe. Het CDA heeft al in 2008 een initiatiefvoorstel gedaan voor nieuwbouw op de huidige locatie. Vanwege de financiële problemen was nieuwbouw toen echter niet haalbaar. Daarom is besloten tot het opknappen van het bestaande zwembad.

Het CDA vindt nog steeds dat er een nieuw zwembad moet komen. De realisatie zal niet eenvoudig zijn. Want de financiële situatie is er niet gunstiger op geworden. Een nieuw zwembad moet haalbaar en betaalbaar zijn. Naast overheidsgeld zal ook actief op zoek moeten worden gegaan naar particuliere sponsors voor dit project,” aldus de fractie van het CDA.

D66  
“D66 maakt zich sterk voor het behoud van een overdekt zwembad, een basisvoorziening in ons dorp. Bij nieuwbouw zal gestreefd moeten worden naar functionaliteit en behoud van bestaande mogelijkheden, zoals voor lesgeven en watersport. Bij de werkelijke realisatie van het zwembad zal de gemeente in nauw overleg met het verenigingsleven en medewerkers tot een geschikt format moeten komen. Samenwerking met andere gemeenten zal zo nodig geïntensiveerd moeten worden.”
 
VVD 
“De VVD is reëel genoeg om te erkennen dat onze gemeentelijke middelen niet toereikend zullen zijn voor de bouw van een nieuw zwembad. De huidige middelen drukken fors op onze begroting in een tijd dat we flink moeten gaan bezuinigen. De VVD wil creatief meedenken hoe door een marktpartij, evt. in samenwerking met verenigingen en buurgemeenten, een zwembad gebouwd en beheerd kan worden. Daardoor komt er ook meer ruimte in onze eigen begroting. Daar hebben wij het college op gewezen in het laatste begrotingsdebat. De VVD wil sporten waar mogelijk faciliteren. Sportpark Souburgh is een mooi voorbeeld. En er zijn diverse sportzalen. Ook bij de nieuwbouw daarvan werk(t)en we overigens samen met andere partijen, omdat de gemeente er zelf geen geld voor heeft/had. Zo wil de VVD ook meedenken over een nieuw zwembad. Daarbij nu al eerlijk communicerend met burgers en verenigingen, ook over de financiën. “

SGP
De fractie van de SGP liet weten: “In het collegeprogramma is afgesproken dat de discussie over eventuele nieuwbouw van het zwembad in het jaar 2011 plaats zal vinden en afgerond zal worden. Omdat zorgvuldige besluitvorming m.b.t. het zwembaddossier vereist is (en er geen noodzaak is om nu overhaaste besluiten te nemen), kunnen wij ons volledig in die procesafspraak vinden.”

CU
“De ChristenUnie vindt  dat een zwembad bij ons dorp hoort. Er is afgesproken dat in 2011 het college met een voorstel komt. Wat ons betreft blijft het dan wel een zwembad voor zowel zwemlessen alsook de huidige verenigingen.  Om een zwembad te kunnen realiseren is er een nauwe samenwerking met deze verenigingen nodig. Helaas is het contact tussen de gemeente en de verenigingen niet altijd optimaal geweest. Wij zijn dan ook benieuwd of dit contact nu wel zo goed is dat er in gezamenlijkheid een goed voorstel wordt ontwikkeld.  Natuurlijk moeten ook de financiën gevonden worden. Maar het is nog te vroeg om te zeggen dat het er niet is. We willen de druk erop houden om tot maximale creativiteit en samenwerking te komen.”