ALBLASSERDAM – Honderden containers met huisvuil zijn deze week niet geleegd in Alblasserdam vanwege de gladheid in de woonwijken. Volgens Netwerk is het in veel wijken en straten onmogelijk of te risicovol om met de vuilniswagen langs te komen. Om die reden is besloten in moeilijk begaanbare straten of op woonerven geen huisvuil op te halen zolang de huidige weersomstandigheden en gladheid aanhouden. Zodra de wegen weer begaanbaar zijn, wordt extra personeel en materieel ingezet om het afval alsnog te kunnen inzamelen. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Bewoners die dit te lang vinden duren, kunnen hun container aanbieden aan de dichtstbijzijnde doorgaande weg. Dit moet één dag nadat de aangeboden container niet is geleegd. Voor de zakken met plastic verpakkingsafval geldt ook dat deze langs doorgaande wegen worden ingezameld. Bij het ophalen van minicontainers voor oud papier en karton in de avonduren en op zaterdag geldt dezelfde maatregel. Los aangeboden oud papier en karton wordt (mogelijk) niet ingezameld. Voor Alblasserdam is op de strooikaarten aangegeven wat de doorgaande wegen zijn in de kleur geel (sneeuwroute). Klik hier om de strooikaart van Alblasserdam te bekijken.

De Groen van Prinstererstraat in Alblasserdam is één van de te gladde straatjes. De containers worden daar voorlopig niet geleegd.