ALBLASSERDAM – Met tranen in haar ogen heeft Gerrie Ossewijer, voorzitster van het bestuur van de WAO belangengroep in Alblasserdam, de sleutel van het gebouw aan de Anjerstraat waar de groep 32 jaar gehuisvest zat, overgedragen aan Adnan Erdogan, voorzitter van de Turkse vereniging Yunus Emre. Burgemeester Bert Blase was bij de overhandiging aanwezig. Na de overdracht vertelde Ossewijer: “Ik ben er echt helemaal kapot van. De afgelopen week ben ik drie kilo afgevallen en ik heb nachten niet geslapen. Eigenlijk zijn we vrijwillig gedwongen uit De Bolder te gaan. We waren altijd één grote familie, maar nu we uit ons gebouw moeten, hebben we niets meer.” Klik op Lees Meer om verder te lezen.

In de zomer van 2009 heeft de gemeente Alblasserdam het bestuur van de belangengroep verzocht naar een andere locatie te verhuizen. Dit omdat dat past binnen het beleid van de gemeente om verenigingen en activiteiten zoveel mogelijk te huisvesten op centrale locaties als Landvast, MFC Maasplein, het nieuwe Palet en de Alblashof. Deze gebouwen hebben alle faciliteiten om de meeste verenigingen goed en betaalbaar te huisvesten.

Ruimtegebrek
De huisvesting van de WAO belangengroep in De Bolder kostte 25.000 euro, hiervan kwam 20.000 voor rekening van de gemeente. Burgemeester Blase lichtte toe: “Ik denk dat veel leden van de vereniging niet door hadden hoeveel het voor de gemeente kostte. De gemeente ving al jarenlang de kosten op, maar we kunnen niet alle verenigingen financieren. Omdat de Turkse Vereniging al een tijd te kampen had met een ruimtegebrek, hebben we gezocht naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar was. We zijn daarom vanaf het begin af aan eerlijk geweest naar de vereniging en ik vind het mooi dat Alblasserdam kan zien dat het ook zo kan,” aldus Blase, doelend op het feit dat er geen juridisch getouwtrek nodig was om de leden het pand uit te krijgen.

Omdat de WAO belangengroep veel moeite had met de overstap naar een andere locatie, heeft burgemeester Blase verschillende gesprekken met het bestuur gevoerd. Samen zijn ze overeen gekomen dat de vereniging de gelegenheid krijgt haar activiteiten langzaam af te bouwen. De gemeente ondersteunt de vereniging de komende drie jaar met een bijdrage van vijftig procent van de kosten, tot een maximum van 10.000 euro. Deze kosten zullen vooral gemaakt worden voor reisjes en activiteiten. “Een alternatief clubgebouw is er niet. Landvast is te ver voor ons en niet toegankelijk genoeg. De komende tijd organiseren we dus nog wat reisjes en activiteiten voor onze leden en dan is het over,” aldus Ossewijer.

Emotioneel
Vrijdagavond 17 december kwam de vereniging nog eenmaal bij elkaar om kerstfeest te vieren. Volgens Ossewijer was de bijeenkomst erg emotioneel. “Veel leden hebben hier zitten huilen. Het is gewoon zo moeilijk iets achter je te laten, waar je 32 jaar met hart en ziel aan gewerkt hebt. We hadden een vereniging met 170 leden, de laatste jaren was dit geslonken naar zeventig. Maar eigenlijk zagen we elkaar niet als leden, maar meer als familie.”

Adnan Erdogan, kon zich goed inleven in wat de verenigingsleden voelen en kon een mooie belofte doen: “Het is niet makkelijk om zoiets los te laten. Het kost tijd om daar overheen te komen. De afgelopen jaren werd in diverse kranten wel de indruk gewekt of de Turken zomaar het gebouw wilden inpikken. Dat is niet waar, wij willen niemand er uit hebben. Maar omdat wij een fors ruimteprobleem hadden, was dit een oplossing. We zijn blij met ons nieuwe gebouw. Als de belangengroep volgende jaar weer een kerstdiner wil, zijn alle leden van harte welkom en mogen zij dat hier vieren.”

Nu het eigendom van De Bolder is overgedragen aan Yunus Emre, maakt de gemeente hier geen kosten meer voor.