ALBLASSERDAM – Als de je de cijfers van jeugdoverlast in Alblasserdam van dit jaar zou doortrekken tot aan het eind van 2010, kom je uit op 148 meldingen. Dat is te lezen in een evaluatiebrief over het jeugdbeleid aan de gemeente. Dat aantal is fors minder dan het aantal meldingen in 2009. Toen werd er 225 keer melding gemaakt van overlast. Het grote verschil blijkt voornamelijk te zitten in drie zeer actieve melders. “Het hoge cijfer wordt met name veroorzaakt door een drietal klagers die in korte tijd veel belden met de politie. Het gaat hierbij om overlast in de Bilderdijkstraat, de Ganzerik en de Pieter de Hooghplaats,” aldus de brief van burgemeester en wethouders aan de Alblasserdamse gemeenteraad. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

In het collegeprogramma 2010-2014 is het bestrijden van (overmatig) alcohol –en drugsgebruik en vandalisme een speerpunt. Het is de wens van de gemeente om het aantal overlastmeldingen ten opzichte van 2008 minimaal gelijk te houden en het liefst te laten dalen.

Voorspelling
In 2008 waren er 148 meldingen van jeugdoverlast. In 2009 waren dat er 225. (vooral veroorzaakt door de eerder genoemde drie zeer actieve melders) en van 2010 zijn de cijfers tot en met 25 oktober geëxtrapoleerd naar 31 december en dan komt het overlastcijfer uit op 148.Extrapoleren is het uitbreiden van een reeks getallen met putten die buiten die reeks liggen. Er wordt dus een voorspelling/inschatting gemaakt, die nog heel anders kan aflopen omdat deze cijfers afhankelijk zijn van onzekere factoren.

Voor de cijfers van 2010 is het volgens het college belangrijk om te vermelden dat er een nieuw registratiesysteem wordt gebruikt door de politie. In deze registratie worden niet alleen meldingen van burgers geregistreerd, maar ook signalen van de politie zelf. Het feitelijke aantal meldingen van burgers is dus lager dan de voorspelde 148.

Nieuwe plek voor overlastgevers
Wanneer een klacht bij de gemeente of bij jeugdwerk of bij de politie binnenkomt, wordt er binnen twee werkdagen contact gezocht met de klager door het jongerenwerk. Daarna wordt het probleem geïnventariseerd en als dat nodig is, aangepakt. Hierbij wordt vooral geprobeerd de relatie tussen jeugd en volwassenen te herstellen door met elkaar in gesprek te gaan. Wanneer de overlast aanhoudend is, wordt doorgaans gezocht naar een alternatieve plek voor de overlastgevers. Indien wenselijk wordt deze nieuwe plek aangepast met een bankje of prullenbakken. Als na deze maatregelen de situatie nog steeds niet is veranderd, grijpt de politie in door middel van wegsturen en bekeuren. “Deze methodiek werkt doorgaans erg goed,” zo is te lezen in de brief.

Luilak
De overlast tijdens luilak is de laatste jaren sterk afgenomen. “Tot voor een aantal jaar was er een tendens merkbaar dat tijdens luilaknacht op grote schaal vernielingen werden gepleegd. Sinds er op deze avonden een gecontroleerd feest wordt georganiseerd, zijn de vernielingen vrijwel verdwenen.”

Alert blijven
Al met al kijkt de gemeente terug op grote stappen vooruit. “Het jeugdbeleid ligt goed op koers en de prestaties liggen in de lijn van de gestelde doelstellingen. We moeten echter niet uit het oog verliezen dat het tij kan keren en we geconfronteerd worden met verslechterde feiten en omstandigheden. Het is om die reden dan ook belangrijk om alert te blijven.