ALBLASSERDAM – Het aanbod voor vrouwenopvang in de regio Zuid-Holland Zuid zal de komende jaren veranderen. Zo volgt er één loket voor meldingen, worden geheimadres plaatsen omgezet in crisisopvang en wordt ambulante hulpverlening uitgebreid. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met deze verbetervoorstellen. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Het college kiest voor één loket voor alle meldingen van huiselijk geweld. Dit is duidelijk voor inwoners en professionals en is efficiënter. Momenteel kunnen zowel bij de vrouwenopvang als het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) meldingen worden gedaan. Vanaf 2012 zal het Steunpunt SHG (onderdeel van de GGD ZHZ) het enige loket zijn voor meldingen en doorverwijzingen van huiselijk geweld. De GGD en Blijf van m’n Lijf zullen in nauwe samenwerking deze overgang realiseren.
 
Van geheimplaatsen naar crisisopvang
Het college stemt ook in met het omzetten van de geheimadres plaatsen van Blijf m’n Lijf naar plaatsen voor crisisopvang voor vrouwen. Deze crisisopvang is voor complexe en acute situaties en heeft een 24-uurs bereikbaarheidsdienst, waarbij een medewerker op afroep beschikbaar is. Om de veiligheid in deze crisisopvang te garanderen worden de locaties toegerust met onder meer cameratoezicht en beperkte toegankelijkheid. Daarnaast wordt de ambulante hulpverlening uitgebreid. Daardoor kunnen vrouwen zoveel mogelijk in de eigen woonsituatie blijven en daar begeleid worden.
 
Complexe problemen
Aanleiding voor deze ombuiging is de toename van complexe psychische problematiek en meer diversiteit van de hulpvragen, zoals eerwraak en vrouwenhandel. Zo blijkt uit een onderzoek naar vraag en aanbod in de vrouwenopvang in de regio Zuid-Holland Zuid. Het ombuigen van de geheimadres functie sluit aan op landelijke ontwikkelingen. Zo is het voorstel om landelijk geheime opvangplaatsen te realiseren voor specifieke problemen zoals eerwraak of menshandel. De geheimplaatsen verdwijnen dus niet.
 
Geen 24-uur aanwezigheid
De gemeenteraad heeft vorig jaar het college verzocht om de financiering te onderzoeken voor een crisisvoorziening met 24 uur personele begeleiding. Dat onderzoek is gedaan. Conclusie is dat er onvoldoende financieringsbronnen zijn om op korte termijn een intensieve 24 uur crisisopvang te realiseren. Blijf van m’n Lijf en de gemeente zullen wel de mogelijkheden blijven onderzoeken om dit in de toekomst te realiseren. De gemeenteraad zal in december een besluit nemen over de verbetervoorstellen voor de vrouwenopvang.