ALBLASSERDAM – De kredietaanvraag van 75.000 euro voor de buitenruimte van basisschool Het Palet heeft deze week flink wat stof doen opwaaien bij de gemeenteraadscommissie in Alblasserdam. De documenten bleken door onzorgvuldigheid enigszins misleidend te zijn en het tijdstip van de aanvraag verdiende volgens diverse politieke partijen ook geen schoonheidsprijs. De documenten zijn inmiddels aangepast en morgen, woensdag 8 december, vergadert de gemeenteraad over de aanvraag. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Basisschool Het Palet in Alblasserdam opent 1 januari 2011 de deuren van het nieuwe schoolgebouw aan de Van Eesterensingel. Hoewel de bouw in de allerlaatste fase zit, moet de buitenruimte nog worden ingericht. De reden dat dit nog niet is gedaan, is omdat het onduidelijk was van wie de grond was en wie de kosten van de inrichting voor haar rekening zou nemen. In het contract met Westwaard Wonen (WWW), eigenaar van het gebouw en de grond, staat dat de gemeente de inrichting en beheer van de openbare ruimte voor haar rekening neemt, maar de ‘Paletgrond’ is officieel van WWW en dus geen openbare grond.

Inrichtingskosten
Het is het beleid van de gemeente om eigenaar te zijn van openbare ruimten die zij beheert. Daarom is met WWW afgesproken dat zij, als er woensdag akkoord wordt gegaan, de grond van het gebouw gratis overdraagt aan de gemeente Alblasserdam, waarna de gemeente de inrichting en het beheer ervan voor minimaal dertig jaar voor haar rekening neemt. De inrichtingskosten zijn 75.000 euro. Voor dat bedrag wordt er bestrating aangebracht, fietsenrekken geplaatst, een speelplein aangelegd en groen geplant.

De commissie liet tijdens de vergadering duidelijk weten niet gecharmeerd te zijn van het late voorstel. “Ik vind vooral de timing van de aanvraag niet goed. Wat als we nu nee zeggen?,” vroeg Hilko Booij namens de ChristenUnie aan portefeuillehouder Ad Cardon. De SGP stond nog kritischer tegenover het voorstel. Eric Boersma: “We hebben in 2008 afgesproken met Westwaard Wonen dat de kosten voor het schoolplein door WWW wordt opgenomen. Wethouder Veerman beloofde toen dat er geen open einden aanzaten; in die zin dat er geen onverwachte kosten meer konden komen. De omgeving zou goed worden afgewerkt. Hoe verhoudt zich dat nu met het huidige voorstel?”

Ook de VVD voelde zich niet prettig bij het voorstel: “Dit is het tweede dossier met open eindjes. Bij het Maasplein deed zich eenzelfde aanvraag voor. Hoe kan het, dat als in een contract is vastgelegd dat WWW het aanpakt, de gemeente alsnog voor de kosten moet opdraaien? Het ontbreekt volgens mij aan zorgvuldigheid,” sprak Herman Verweij.

Hele slechte contracten
Op dat laatste punt gaf wethouder Cardon de liberaal groot gelijk: “Wij maken als gemeente hele slechte contracten. Dat zie je bij Mercon Kloos, bij de Alblasserwerf en ook bij Landvast heeft het gerammeld. Dat kun je Westwaard Wonen niet kwalijk nemen.”

Deze opmerking deed sommige politici zowat van hun stoel vallen: “Hoeveel dossiers komen er dan nog aan? En hoe zit het met alle andere contracten? Wordt het niet hoog tijd dat er eens goed naar gekeken gaat worden?” vroeg Verweij zich verbijsterd af. Alle contracten nalopen was volgens Cardon echter niet nodig: “Het is niet zo dat hele contracten niet  goed zijn, maar sommige elementen zijn niet eenduidig en sluitend. Dat gaan we voortaan beter doen.”

Veiligheid?
Een ander punt waar de commissie niet erg over was te spreken, was een zin in de raadsinformatiebrief die deed voorkomen dat kinderen uit de groepen één tot en met drie het dak niet opmochten. “De brief doet bijzonder sterk suggereren dat het om een veiligheidsissue gaat. Maar dat is niet zo, want volgens de directeur van de school gaat het om de omvang van het schoolplein. Ik voel me dus niet heus bejegend en dat vind ik vervelend,” liet SGPér Boersma weten.

D66 sloot zich hierbij aan. “Dit voelt niet goed. Het mag dus wel er is alleen een gebrek aan ruimte? Dat moet toch via een roulatiesysteem op te lossen zijn?,’ aldus Ramon Pardo.

Hierop besloot vergadering voorzitter Aart Boele dat het college nog even beter moet kijken naar het voorstel. “Het college komt met een aangepast voorstel, zodat we een goed besluit kunnen nemen tijdens de raadsvergadering van woensdag.”

Nieuwe brief
Inmiddels is deze nieuwe brief verstuurd naar de raad. De reden van het voorstel wordt daarin als volgt omschreven: “Aan de achterkant wordt, naast het schoolplein op het dak, nog een schoolplein ingericht voor de groepen één tot en met drie. De beperkte capaciteit van het dakplein biedt onvoldoende ruimte voor de aanleg van een afgeschermd kleuterplein. Daarnaast biedt het dakplein geen technische mogelijkheden voor de plaatsing van een zandbak en het aanbrengen van buitenspelmateriaal. Verder is het uit veiligheidsoverwegingen sterk af te raden om zeer jonge leerlingen dagelijks via meerdere trappen naar het dakplein te brengen. Het risico op valpartijen is daardoor te groot.”

Als het voorstel wordt goedgekeurd door de raad, worden de kosten ondergebracht in het herstraten van de Van Eesterensingel, dat in 2011 wordt voorbereid. In combinatie met deze kredietaanvraag voor de Van Eesterensingel wordt de inrichting van de buitenruimte rond ‘Het Palet’ meegenomen.