ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse gemeenteraad heeft op woensdag 10 november ingestemd met de structureel sluitende begroting 2011; hiermee was fase 1 afgerond. In deze begroting was nog geen rekening gehouden met de rijksbezuinigingen. De gemeente is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de Perspectiefnota 2012. In deze tweede fase gaat de gemeente onderzoeken hoe ze de aankomende rijksbezuinigingen op kan vangen. Voor Alblasserdam gaat het naar verwachting om een bedrag tussen de 1,1 en 2,1 miljoen euro op een begroting van 52 miljoen euro. Doel van dit traject is om in november 2011 een sluitende begroting voor de jaren 2012-2015 te  presenteren. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

De afgelopen jaren heeft de gemeente al veel gedaan om de financiën op orde te krijgen door taken en werkzaamheden scherp tegen het licht te houden, te snijden waar mogelijk en taken regionaal onder te brengen. Hierdoor heeft de gemeente grote stappen gezet om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen en de gemeentelijke gelden gericht in te zetten. Door de aankomende rijksbezuinigingen moet de gemeente echter opnieuw fundamentele keuzes maken in haar uitgaven beleid.

De gemeente gaat op verschillende manieren de komende maanden te werk. Samen met de gemeenteraad, de maatschappelijke partners en inwoners komt er een visie en inhoudelijk afwegingskader om keuzes te maken voor de bezuinigingsvoorstellen. Cijfers en feiten van de gemeente worden in beeld gebracht waardoor er een compleet overzicht is en het mogelijk is om vergelijkingen te maken met andere gemeenten. Daarnaast komen er ambtelijke innovatieteams die creatief meedenken over de verdeling van taken over overheid en samenleving.