ALBLASSERDAM – De WAO-belangengroep, gevestigd in gebouw De Bolder aan de Anjerstraat, vertrekt toch naar Landvast. Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat de groep per 1 januari uit het gebouw moet, omdat de gemeente het pand wil verkopen aan de Turkse gemeenschap. Hierbij werd fel tegenstand geboden door de groep, omdat Landvast te ver en te duur zou zijn, maar bij nader inzien hebben de Alblasserdammers de strijdbijl begraven. Met deze beslissing zijn de juridische stappen, die niet werden uitgesloten, voorkomen. De komende drie jaar kan de groep in aanmerking komen voor 10.000 euro subsidie voor de activiteiten. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

De Turkse Vereniging Ynus Emre betaalt een eenmalige bijdrage van 15.000 euro aan de gemeente om het recht van opstal af te kopen. Deze vergoeding wordt deels gebruikt voor de kosten van de afwikkeling van de huurbeëindiging en wordt voor het overige toegevoegd aan de algemene middelen van de gemeente.

Om activiteiten te organiseren kan de groep de komende drie jaar voor maximaal 10.000 euro in aanmerking komen, maar burgemeester Bert Blase verwacht dat niet het totale bedrag wordt gebruikt. “Ik schat in dat er zo’n 6.600 euro wordt gevraagd.” Blase zei verder blij te zijn dat er geen juridische stappen ondernomen hoefden te worden.

Woensdag 15 december wordt de sleutel overhandigd in het bijzijn van burgemeester (en portefeuillehouder) Bert Blase.

Update:
Dat niet de Turkse gemeenschap naar Landvast gaat, maar de WAO-belangengroep heeft diverse oorzaken. Uiteraard omdat het gebouw dicht bij de moskee staat, maar ook omdat het gemeentelijke accommodatiebeleid als uitgangspunt heeft dat sociale, culturele en overige verenigingsactiviteiten gehuisvest worden in Landvast. Buurtgerelateerde activiteiten vinden bij voorkeur plaats in de gebouwen van brede scholen zoals die in buurten verrezen zijn of nog gaan verrijzen.

Als gevolg hiervan zijn de diverse eigen verenigingsgebouwen verdwenen. De Mijlpaal, De Tros en het gebouw van de Oude Mavo zijn voorbeelden van gebouwen die als gevolg van dit beleid hun bestemming als exclusief verenigingsgebouw hebben verloren. Religieuze organisaties daarentegen beschikken wel over een eigen accommodatie, eventueel met bijruimten voor activiteiten die met de religie te maken hebben.  

Ynus Emre heeft als gevolg van de activiteiten zoals die uitgevoerd worden en het aantal leden van deze vereniging een nijpend tekort aan ruimte. Mogelijkheden om bij te bouwen biedt het terrein niet. De enige mogelijkheid om ruimte te creëren is door het beschikbaar stellen van de ruimte De Bolder aan Ynus Emre.