ALBLASSERDAM – Vranovic, burgemeester van Sered (Slowakije) heeft zaterdag 27 november zijn waardering uitgesproken over de Alblasserdamse politici die een kijkje komen nemen bij de verkiezingen in zijn gemeente. Dat laat wethouder Peter Verheij via zijn Twitteraccount weten. De 13 afgezanten zijn in de gemeente op bezoek om mee te kijken hoe de verkiezingen in de Alblasserdamse partnergemeente verlopen, tevens wordt er afscheid genomen van de huidige burgemeester die zich niet meer verkiesbaar heeft gesteld. De opkomstcijfers waren naar Nederlandse maatstaven erg laag. Zo’n twintig à dertig procent van de kiesgerechtigden bracht hun stem uit. De uitslag wordt niet bekend gemaakt tijdens een speciale uitslagavond, maar wordt door de kiescommissie telefonisch doorgegeven aan de kandidaten. Klik op Lees Meer om meer foto’s te bekijken en verder te lezen.

In het weekend van 27 en 28 november kiezen de inwoners van onze partnergemeente Sered een nieuw stadsbestuur: een nieuwe gemeenteraad en een nieuwe burgemeester.  Het bestuur van Sered heeft burgemeester Blase en de werkgroep Sered en hun partners uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze verkiezingen. Zij bezoeken de stembureaus en kijken mee hoe de verkiezingen verlopen.

Burgemeester Bert Blase benadrukt het nut van de relatie tussen de gemeentes. Foto: Peter Verheij.

Slowakije is pas sinds 1998 een redelijk functionerende democratie. De gemeente Alblasserdam onderhoudt sinds 2003 vriendschappelijke contacten (jumelage) met partnergemeente Sered in Slowakije. Door deze contacten willen beide gemeenten van elkaar leren. Wij leren van de rechtstreekse verkiezingen in Sered van gemeenteraad en burgemeester. Sered leert van de manier waarop wij de gemeentelijke financiën beheren en hoe ons onderwijssysteem is vorm gegeven. Naast deze bestuurlijke uitwisselingen zijn er ook uitwisselingen op cultureel en sportief gebied. Verder brachten Alblasserdammers in de afgelopen jaren computers en schoolmeubilair naar Sered.

Het schoolmeubilair dat naar Sered is gebracht... Foto: Peter Verheij.

Evaluatie
In 2007 heeft de gemeenteraad besloten de jumelage tot 2012 voort te zetten. Daarvoor heeft ze een budget beschikbaar gesteld. Voor deze jumelage is de werkgroep Sered opgericht. Clubs en verenigingen kunnen bij de werkgroep een aanvraag indienen als zij naar Sered willen. Naast het gemeentelijk budget betalen de deelnemers een eigen bijdrage. In 2012 wordt de jumelage met Sered geëvalueerd. Dan besluit de gemeenteraad of de jumelage wordt voortgezet. 

Ook vanuit Sered is er een weg naar Alblasserdam...

De burgemeester van Sered spreekt zijn waardering uit over het feit dat de Alblasserdammers de voor de Slowaken zo belangrijke dag van dichtbij willen meemaken.