ALBLASSERDAM – De Christen Unie in Alblasserdam liet vorige maand tijdens een vergadering weten zich ernstig zorgen te maken over de staat van de monumentale panden bij Hof Souburgh. Uit een onlangs verschenen raadsinformatiebrief van portefeuillehouder Sjoerd Veerman, blijkt dat er inderdaad een probleem is. “Er is een fors probleem wat betreft de haalbaarheid van het voorgestelde bestemmingsplan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de procedure spijtig genoeg erg uitloopt. Door deze vertraging zijn de monumentale panden (boerderij, appelhuisje en molen) zeer verslechterd en is door vandalisme en criminaliteit grote schade toegebracht,” aldus Veerman. De provincie is volgens de brief een ‘zeer vertragende factor’. Grondeigenaar Anne Broere heeft te kennen gegeven niet met de restauratie te willen beginnen, voordat zeker is dat hij zijn gewenste zes huizen op de Souburghgrond mag bouwen. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Twee jaar geleden liet Broere weten dat hij Hof Souburgh weer de allure van vroeger wilde geven. Niet alleen de historische boerderij uit 1857 zou opgeknapt worden, ook het appelhuisje, de molen en de monumentale poort aan het Kortland zouden gerestaureerd worden. Maar nog steeds is Broere weinig stappen verder. “Er moesten nieuwe onderzoeken komen, deze zijn inmiddels gedaan en verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan. In december gaat dit naar de gemeente en wordt er opnieuw gekeken of de plannen haalbaar zijn. Het is heel vervelend dat het zo lang moet duren, maar zolang ik geen zes woningen mag bouwen, kan het gebied niet worden opgeknapt. De restauratiegelden moeten namelijk uit die woningen komen. Inmiddels ben ik er al meer dan drie jaar mee bezig,” aldus de grondeigenaar.

Vertraging
De grootste vertragende factor schijnt de provincie te zijn die de plannen ook goed moet keuren. Wethouder Veerman zegt hier over: “Het optreden van de provincie is een zeer vertragende factor. In februari 2010 is het plan afgekeurd maar er is niet inhoudelijk gereageerd en omdat men van mening is dat de gemeentewil afwijkt van het provinciaal beleid, is veel extra overleg noodzakelijk met alle partijen.” Één van de knelpunten is de grondinrichting. De gemeente Alblasserdam ziet de zes nieuwe huizen graag geclusterd bij elkaar staan, de provincie is meer voor ‘landgoedwonen’ waardoor de huizen verspreid in een open gebied komen. En is vanuit het oogpunt van de gemeente ‘volstrekt onwenselijk’.  Behalve de provincie, kon ook het waterschap zich niet helemaal vinden in de plannen. De waterkering bij de “Souburgh”zou in het geding zijn.

Afwachten
Enkele maanden geleden werd bekend langs welke lijnen wellicht wel op medewerking gerekend kan worden. Dit zijn onder meer: Een landgoedachtige benadering, openbaarheid van in elk geval een deel van de polder bij Hof Souburgh en er moet inzicht zijn in de investering van Broere om te kunnen beoordelen of de zes woningen echt nodig zijn om te kunnen restaureren. Omdat er hoge druk achter de restauratie van de panden zit, stelt Veerman voor een ontheffing van het provinciaal beleid aan te vragen. Als deze is verleend kan de bestemmingsplanprocedure worden vervolgd. Hoelang het nog gaat duren laat zich volgens Anne Broere erg moeilijk raden. “Het kan alle kanten op. Ik had verwacht dat we in december konden beginnen met restaureren, maar voorlopig kan dit dus niet. Het is dus afwachten.”